Ziyaretçi Politikamız
29 Mayıs 2018

ZİYARETÇİ POLİTİKAMIZ

Hastanemizde haftanın her günü hastalarınızı ziyaret edebilirsiniz. Ancak yoğun bakım ünitelerimizde(koroner, cerrahi, nöroloji, göğüs, dahiliye ve prematüre yoğun bakımlar),hastalarınızın ziyareti hastayı tedavi eden hekim tarafından belirlenir. Ayrıca bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar(kanser tedavisi olan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)ve doktorlarının ziyarete izin vermediği hastalar ziyaret edilmez. Bu hastalarla ilgili olarak,doktorların uygun zamanlarında bilgi alınır.

HASTANEMİZDE ZİYARET SAATLERİ

GÜNDÜZ: 13.00 – 14.30

AKŞAM : 19.00 – 20.30

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR

*12 yaş altı çocuklar

* Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayetleri olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar

* Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar

* Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

HASTA ZİYARETİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* Hasta ziyareti sadece ziyaret saatlerinde yapılmalıdır

* Ziyaret süresi kısa olmalıdır(tercihen 5-7 dakika).

* Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.

* Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.

* Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.

* Hastalara getirilebilecek hediye; kitap, çiçek, kolonya olabilir.

* Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.

* Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

* Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

* Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret talebinde bulunulmamalıdır.

* Ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

* Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.

* Hastane enfeksiyonu açısından hasta yataklarına oturulmamalıdır.

* Serum seti ve oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalı veya oynanmamalıdır.

* Gece hasta ziyareti yapılmamalıdır ve ısrarcı olunmamalıdır. Çünkü gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, ziyaretçi, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürür,hastane güvenliğini bozar,uyuyan hastalar rahatsız olur ve hasta hakları ihlal olur.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOĞUN BAKIM HASTA YAKINLARI BİLGİLENDİRME

VE GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI

SAYIN ZİYARETÇİLERİMİZ;                

1.Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastaları enfeksiyondan koruyabilmek ve bakım hizmetlerini etkili bir şekilde sunabilmek için, rutin hasta ziyareti yoktur. Hastanın durumu ziyaret için uygun ise gün içinde birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece bir kişinin, bir kez hastayı ziyaret etmesine izin verilir. Hastayla ilgili bilgi öncelikli olarak hasta yatış formlarını imzalayan kişiye verilir.

2.Yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışta EL HİJYENİNİZİmutlakasağlayınız. Size gösterilen alkol bazlı el dezenfektanını mutlaka ellerinize uygulayınız.

3.Ziyaret esnasında hastalara ve hasta malzemelerine temas etmeyiniz. Ziyaret çıkışında ellerinizi tekrar dezenfektanla temizleyiniz.

4-Yoğun Bakım Ünitelerine girişte size sağlanan temiz galoş,bone ve önlüğü giyerek giriş yapınız.

5.Hastanızın tıbbi durumu ile ilgili bilgi hekiminiz tarafından ziyaret saatinde (11:00-12:00) verilecektir.

6. Hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgilendirmeler yoğun bakım hemşiresi tarafından hasta yakınlarına verilecektir.

7. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal ve kusma gibi enfeksiyon belirtileri olanlar hastalarımız için risk teşkil ettiğinden ziyarete kabul edilmeyecektir.

8. Hastalar hakkında telefonla bilgi verilmemektedir.

9.İzolasyon gerektiren hastaların ziyaretçileri hekimlerin uygun gördüğü kurallara göre kabul edilmektedir.

10. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların ziyaretine ilgili hekim karar verir. Toplumda salgın varlığında yoğun bakımlara ziyaret kısıtlaması getirilebilir.

11. Yoğun Bakımlara çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ancak Hekim tarafından çocukların hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkisi olacağı uygun görülürse, hastaların çocuklarına ve kardeş çocuklara izin verilebilir.

12. Yoğun Bakım Ünitesinde olası bir acil müdahale durumunda hasta ziyaretine izin verilmez

13. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde hasta yakınlarına; hastanın durumu, ön tanısı, yapılması planlanan işlemler ve oluşabilecek sonuçlarıyla ilgili bilgi, nöbetçi veya icapçı branş hekimitarafından verilir.

14. Hastanın takiplerinde beklenen ya da beklenmedik olumsuz bir durum gelişmesi halinde veya hastaya acil ya da planlı cerrahi girişim kararı verilmesi durumunda hasta yakınlarına telefonla ulaşılarak bilgi verilir.

15. Hastanın servise geçmesi veya başka bir bölüme/hastaneye yönlendirilmesi durumunda hasta yakınlarına bilgi verilir.

DAHA UZUN VE KALİTELİ BİR YAŞAM DİLEĞİYLE!