Hastanemiz

Tarihçemiz

GedikzadeKırkyarenli hayırsever vatandaş Gedikzade Mehmet Efendinin bağışladığı ve istasyon yolu üzerinde içerisinde iki tane tatlı su kaynağı bulunan geniş bir bahçe içerisindeki araziye yapılan hastane,12 Temmuz 1915 tarihi hizmete açılmış olup Memleket Hastanesi” adı ile Kütahya İl Özel İdaresine bağlı olarak çalışmıştır.

1922 yılında Kurtuluş Savaşı esnasında Yunanlıların Uşaktan çekilirken yakmış oldukları hastane yerine aynı arazi üzerine 25 yatak kapasiteli tek katlı hastane binası yapılmış ve 1923 yılında hizmete açılmıştır. Hastanede 1 Baştabip, 1 Operatör, 1 Eczacı ve 1 Hasta Bakıcı görev yapmıştır.

Hastanemiz 1954 yılına kadar Özel idareye bağlı olarak 25 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte iken aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanmış ve Devlet Hastanesi olmuştur. 1955 yılında Verem Savaş dispanserinin 50 yataklı göğüs hastalıkları bölümü hizmete girmiştir. 1956 yılında zemin + 4 katlı, asansörlü kaloriferli 200 yataklı hastane ihalesi yapılmış 1962 yılında ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hastane yatak kapasitesi 275’ e yükseltilmiştir. Bu sırada hastanede 8 doktor hizmet vermiştir.

1974 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hastanemiz Güzelleştirme derneğinin katkılarıyla Besim Atalay binası bitirilerek hizmete girmiş ve yatak kapasitesi 325’ e çıkarılmıştır.

1990 yılında poliklinik binası hizmete açılmış, 1999 yılında ise hayırsever Kazım Küçük tarafından yaptırılan binada Diyaliz Hizmetleri verilmeye başlamıştır. 2000 yılında Hayırsever Kemalettin OKKAOĞLU ve ÖZER Kardeşler tarafından yaptırılan OKKAOĞLU binası hizmete açılmıştır. 2006 yılında Kanser Erken Teşhis ve Tarama (KETEM) birimi ayrı bir binada açılarak halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. 2007 tarihinde Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kararı ile 1 Eylül Devlet Hastanesi (Eski Sigorta Hastanesi) hastanemiz bünyesine katılmıştır. İki hastanenin birleşmesinin ardından 1 Eylül Devlet Hastanesi Kadın Doğum – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Ünitesine dönüştürülmüştür. 11.12.2007 tarihinde Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanemiz bağlı olarak ayrı binada hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılında yine Hastanemize bağlı birim olarak ayrı binada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmıştır.

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Uşak Devlet Hastanesi’ nin yeni binası 25.02.2013 tarihinde 400 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Ekim 2013 tarihinde Fizik Tedavi Ünitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi Eski Uşak Devlet Hastanesi bünyesine taşınmıştır.

01.08.2015 tarihinde yapılan fiziki düzenlemeler ile hastanemiz toplamda 800 yatak kapasitesine ulaştırılmış ve tescili alınmıştır.

02.12.2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü arasında birlikte kullanım protokolü imzalanmış olup, hastane adı; T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,rolü; A1 Hizmet grubu olmuştur.

694 sayılı KHK ile Kamu Hastaneleri Genel sekreterlikleri kapatılmış ve taşra teşkilatı yeniden oluşturulmuştur. Yeni oluşuma binaen, 12.12.2017 tarihinde hastanemizin ismi tekrar değiştirilmiştir. Hastanemiz;T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismiyle ve 800 tescilli yatak kapasitesi ile çağımızın gerektirdiği kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

 21 Kasım 2023