Biyokimya Laboratuvarı
08 Ocak 2024UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA YAPILANMA 


Tıbbi kararların yaklaşık % 70’i laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verilmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yürütülmesinde laboratuar hizmeti büyük bir öneme sahiptir.

Bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan Klinik Biyokimya ( tıbbi biyokimya ); sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz  ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı (konsültasyon) ve laboratuvar tanıyı içeren bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Klinik Biyokimya Laboratuvarı geniş test paneli ile hastalara hizmet vermektedir. Laboratuvarda tanı ve tedavinin takibinde biyolojik materyallerde (kan, idrar, gaita, vücut sıvısı, beyin omurilik sıvısı vb.) güncel ve kabul gören metotlarla bir çok test analiz edilmektedir.

Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek, klinisyenlerin istekleri doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların onaylanması faaliyetleri klinik biyokimya uzmanları tarafından yürütülmektedir. Tüm analizler her gün alınan iç kalite kontroller ve ayda bir laboratuvarlar arası yapılan dış kalite kontroller ile test edilmekte, doğru bir şekilde hastalarımıza ulaştırılmaktadır.Klinik Biyokimya Laboratuvarında İş Akışı:
  • IMG_4764.JPG
  • IMG_4768.JPG
  • IMG_4771.JPG
  • IMG_4772.JPG
  • IMG_4773.JPG
  • IMG_4774.JPG
  • IMG_4776.JPG
  • IMG_4787.JPG