PET & CT Ünitesi
13 Mart 2024

PET-CT, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografi (CT) görüntüleme tekniklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. PET ve CT'nin bir araya getirilmesi, vücuttaki metabolik ve anatomik bilgileri aynı anda sağlar.

PET, vücuttaki biyolojik süreçleri incelemek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bir PET taraması sırasında, hastaya radyoaktif bir madde enjekte edilir. Bu madde, genellikle glukozun radyoaktif bir formu olan FDG (florodeoksiglukoz) içerir. Vücuttaki aktif hücreler daha fazla glukoz tüketirler, bu nedenle radyoaktif FDG, kanser hücreleri gibi hızlı büyüyen dokuları veya enfeksiyon bölgelerini belirlemek için kullanılabilir. PET taraması, vücuttaki bu radyoaktif maddenin dağılımını ve birikimini gösteren 3D görüntüler üretir.

CT, vücudun kesitsel görüntülerini oluşturan bir röntgen görüntüleme tekniğidir. CT taraması sırasında, X ışınları vücuttan geçer ve detektörler tarafından alınan sinyaller, bilgisayar tarafından işlenerek kesitsel görüntüler oluşturulur. CT, vücuttaki anatomik yapıları detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılır.

PET ve CT taramaları bir araya getirildiğinde, PET-CT taraması, vücuttaki metabolik aktiviteyi gösteren PET görüntülerini anatomik yapılarla eşleştiren yüksek çözünürlüklü CT görüntüleriyle birleştirir. Bu, tıbbi tanıda ve tedavi planlamasında daha hassas bir görüntüleme ve lokalizasyon sağlar.

PET-CT taramaları, kanser teşhisi, kanserin yayılma ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesi gibi birçok tıbbi durumda kullanılır. Ayrıca, kalp hastalıkları, nörolojik bozukluklar ve enfeksiyonlar gibi diğer tıbbi durumların değerlendirilmesinde de yararlı olabilir.


  • PET&CT_1
  • PET&CT_2
  • PET&CT_3
  • PET&CT_4