Eczacılık Hizmetleri

TPN ve Aseptik İlaç Hazırlama Üniteleri

  • Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Hizmet Binası TPN İlaç Hazırlama Ünitesi ve Aseptik İlaç Hazırlama Ünitesi olarak iki ayrı birime sahiptir. Mevcutta aynı ortamda hazırlanmakla birlikte işleyişleri tamamen birbirinden bağımsızdır. Bu 2 birimde 1 eczacı ve 1 Hemşire ile hizmet verilmektedir.
  • TPN HazırlamaÜnitemizyenidoğan, pediatri ve erişkin servislerimize hizmet verecek boyutta olup, yapılan protokollerle birlikte Uşak Özel Medical Park Hastanesi ve Uşak Özel Öztan Hastanesi yoğun bakım, tüm prematüre ve çocuk hastalara hizmet verebilmektedir.
  • Hastanemiz TPN Hazırlama ve Aseptik İlaç Hazırlama Ünitesinde kullanılmak üzere 1 adet temiz odaya sahiptir. Bu oda Kasım 2014 yılında kurulmuş ve Türkiye’de temiz odası kendisine ait ilk hastane olmuştur.
  • Hastanemiz Bilgi İşlem Personeliyle ortaklaşa çalışmamız sonucu tamamen eczacı veri tabanlı yeni bir yazılım programı geliştirilmiştir. Bu program Tpn – Aseptik IV Hazırlama – Kemoterapi ilaç hazırlama olmak üzere 3 ayrı modülden oluşmaktadır.
  • TPN hazırlanmasıileinfüzyonöncesiglikozsolüsyonunaelektrolitlerhemşiretarafındaodakoşullarındaverildiğindegelişen %20’lik kontaminasyonriskinin, solüsyonlarındeneyimlieczacılartarafındanlaminerhavaakımıaltındasteriltemizodalardahazırlanmasıileortadankaldırılmasıhedeflenmiştir.
  • Aseptik İlaç Hazırlama Ünitesi ile;kontaminasyon riskinin azalması ile birlikte hasta güvenliğinin artması, hastane enfeksiyonu gelişiminde belirgin

bir azalma sağlamak ve bununla birlikte antibiyotik tüketiminin azalması, dozlama hataları ve ilaç geçimsizliklerinin önlenmesi, yarım doz ilaç kullanımı sebebiyle oluşan kayıpların ortadan kaldırılması ile birlikte ciddi bir tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

28 Şubat 2024