Patoloji Laboratuvarı
08 Ocak 2024

UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI

Patoloji; hastalıklı doku ve organları inceleyen bilim dalıdır. Özellikle hastalıkla ilişkili hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel anormaliklerin incelenmesi ve raporlanmasıyla ilgilenir.

Halk arasında, patolojinin sadece kanser vakalarını incelemek için gerekli olduğu konusunda yanlış bir kanı vardır. Oysa kanser vakaları, patolojide incelenen dokuların çok az bir kısmını oluşturur.Bunlar dışında iyi huylu tümörlerin ,hiç tümör ile ılgisi olmayan daha pek çok hastalığın tanısı patolojik inceleme ile konulur.

Patoloji laboratuvarına gastroenteroloji, plastik cerrahi gibi bölümlerden küçük biyopsiler; ameliyathanelerden daha büyük dokular ve organlar; kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji, radyoloji gibi bölümlerden sitolojik materyaller (yaymalar ve sıvılar) ve bazı durumlarda ameliyata yön vermek, yapılacak operasyonun genişliğini belirlemek amacı ile ameliyathanelerden frozen adı verilen acil inceleme için dondurulmuş dokular gelir. Dondurularak incelenecek örnekler herhangi bir sıvı içine konulmadan acil olarak laboratuvara gönderilirken küçük biyopsiler ve daha büyük dokular yüzde 10’luk formaldehit solüsyonu içinde; sitolojik örnekler ya lam üzerine yayılarak, ya da enjektör içinde laboratuvara gönderilir.

Patoloji Laboratuvarımızda ekim ayı itibariyle Frozen cihazı kullanılmaya başlanmıştır.

Frozen Cihazı:Beyin ve Kadın Doğumun bazı ameliyatlarında tanı amaçlı kullanılmaktadır. Diğer ameliyatlarda ise tedavi yönlendirmek için kullanılmaktadır. 

Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar:

1-Doku alınması (Biyopsi):

Endoskopi ile yada dışarıdan iğneile girerek tümörden bir parça alınır. Bazen ameliyatla tümörün tümü yada tümörlü organ çıkartılır.

2-Mikroskopik tanı için kesit hazırlanması:

Patoloji laboratuvar teknisyenleri dokunun mikroskop altında incelenebilir hale gelmesi için gerekli işlemleri yapar. Bu işlemlerin kalitesi çok önemlidir vetanının doğruluğunu etkileyebilir.

3-Patolojik tanı:

Alınan bu doku patolojik tanı için patoloji  laboratuvarına gönderilir.

4-Mikroskopta tanı:

Patolog(patolojiuzmanı)alınandokuyuhemdışından, hem de dokudan hazırlanan kesitleri mikroskopta inceler. Hücrelerin ve dokunun özelliklerinebakarak, tanıyaulaşır.Gerektiğinde ek incelemeler yapar. Elde ettiği bulguları ve patolojik tanıyı bir rapor halinde yazar.

5-Hastanın bilgilendirilmesi:

Patoloji raporu hastanın doktoruna iletildiğinde, doktor hastaya bilgi verir ve birlikte tedavi yöntemi seçilir.

PATOLOJİ

LABORATUVARI

İLETİŞİM

Tel: 0 276 224 00 00

Dâhili: 4311

  • IMG_5695.JPG
  • IMG_5693.JPG
  • IMG_5690.JPG
  • IMG_5685.JPG
  • IMG_5684.JPG
  • IMG_5679.JPG
  • IMG_5677.JPG
  • IMG_5673.JPG