Eczacılık Hizmetleri

Acil Servis Eczanesi

  • 01.11.2017 tarihinde açmış olduğumuz acil servis eczanesi; hastanemizin acil servisi içindeki sarı-kırmızı alanda hizmet vermektedir. Öncelikli ilkesi olan ‘‘hastalara zarar vermeme’’ felsefesi ışığında çalışmalarına devam eden eczanemizde 1 eczacı ve 1 hemşire mesai saatleri içerisinde çalışmaktadır.
  • Gün içinde hazırlanan ilaç sayısı, acil servise gelen hasta sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte bu sayı mesai saatleri içerisinde 50-100 arasında değişmektedir.
  • Acil Servis Eczanesinin öncelikli hedefleri;İlaç hazırlama-uygulama ve ilaç kullanım hatalarını en aza indirmek, İlaç güvenliğini sağlamak, Acil servisteki doktorlarla birlikte hastaya ait ilaç uzlaşısını yakalamak, İlaç kaçaklarını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı verimlilik ve kalite standartları göz önünde bulundurularak çalışmaktır.
  • İlaç hazırlarken en çok dikkat edilmesi gereken parametreler; ilaçlar arasındaki etkileşim ve IV geçimsizlik olup olmadığıdır. Buradaki hedefimiz hastaya etkili, kaliteli ve güvenilir tedavi hizmetini minimum sürede, etkin doz ile sağlamaktır. Hastaların tedavi sürelerinin uzamasına sebep olan, ilacın etkisini azaltacak her türlü nedeni ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkılan Acil Servis Eczanesinde bu ilkeler doğrultusunda titizlikle çalışılmaktadır.

28 Şubat 2024