Mikrobiyoloji Laboratuvarı
08 Ocak 2024

UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

              Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.

       Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. Birimimizdeenfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik duyarlılık testleri, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri,spermiyogram testi, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testleri.

                 Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışılan testler, güvenilirlik testlerine (iç ve dış kalite kontrol testleri) tabi tutulmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında İş Akışı:

iş akışı.png

  • mikro8.jpg
  • mikro7.jpg
  • mikro6.jpg
  • mikro5.jpg
  • mikro4.jpg
  • mikro3.jpg
  • mikro2.jpg
  • mikro1.jpg