Arındırma Merkezi

Klinik Hakkında

Arındırma Merkezi; alkol/madde kullanım bozukluğu(AMKB) tanısı alan ya da risk grubunda olan bireyler ve/veya yakınlarına danışmanlık verilmesi, AMKB tanısı alan hastaların ayaktan farmakolojik, psikososyal tedavilerinin yapılması ve tedavi sonrasında bağımlılık yapıcı maddelerden arındırılması ve ayıklık süresinin sürdürülmesi sağlanarak işlevselliğinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayacak duruma getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Arındırma merkezlerine AMKB tedavisi için başvuran hastalar; uzman hekim tarafından değerlendirilmekte, kullandığı bağımlılık yapıcı madde, kullanım şekli, önceki tedavi süreçleri, tedaviye uyumu, aile ilişkileri, yaşadığı yer ve hastanın tedavi motivasyonu gibi pek çok bilgi göz önünde bulundurularak kapsamlı bir değerlendirme sonunda kişiye uygun tedavi ve takip programına alınmaktadır.

Arındırma merkezimizde ayaktan yapılmaktadır. Hastanın farmakolojik tedavisinde birinci basamak kullanılan maddeye özgün olarak belirlene detoksifikasyon olarak adlandırılan arındırma sürecidir. Arındırma sürecinde hastanın bağımlılık yapıcı maddenin kesilmesini takiben ortaya çıkan fizyolojik yoksunluk belirtilerini kapsayan, yaklaşık 7-10 gün süren bir süreçtir. Arındırma süreci tamamlandıktan sonra hasta  ve psikososyal müdahalelerle devam etmektedir. Psikososyal müdahaleler, hastanın bağımlılık yapıcı madde kullanımına sebep olabilen öfke, stres, hayır diyebilme gibi sorunlarının giderilmesi, bağımlılık yapıcı madde kullanma isteğiyle(aşerme) baş edebilmeye yönelik yaşam becerilerini içeren bireysel ve grup psikoterapileri içermektedir.

Arındırma Merkezimiz Ek Binamızın 2. katında yer almaktadır.

  • arındırma birimi

02 Nisan 2024