Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaçlarımız

Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin hakkaniyet içinde kaliteli sağlık hizmetine erişmesini sağlamak.
Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak.
Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.

21 Kasım 2023