Adli Tıp

Klinik Hakkında

Poliklinik Hizmetleri

  • Gözaltı Giriş ve Çıkış Muayeneleri/Raporları
  • Darp-Cebir Muayeneleri/Raporları
  • TCK 86-87 ve 89 maddeleri uyarınca Kati Rapor Düzenlenmesi
  • TCK 31 ve 32 maddeleri uyarınca Farik Mümeyyiz /Cezai Ehliyet Raporu Düzenlenmesi
  • CMK 75-76 maddeleri uyarınca Örnek Alımı ve Rapor Düzenlenmesi
  • Beden ve Ruh Bakımından Kendini Savunup Savunamayacağı Hususunda Rapor Düzenlemesi
  • Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Rapor Düzenlenmesi
  • Beyana İtibar Edilip Edilemeyeceği Hususunda Rapor Düzenlemesi

26 Aralık 2023