KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST LİSTESİ

BİYOKİMYA

1. TOTAL PROTEİN ALBUMİN

GLOBULİN

2.ALP - GGT

3 ALT – AST

4 AMİLAZ - LİPAZ

5 ASO – CRP - RF

6.BİKARBONAT

7. BUN - KREATININ

8. C3 – C4

9.CK - CK-MB

10.DEMİR

11.DEMİR BAGLAMA KAPASİTESİ

12.TOTAL-DİREKT –İNDİREKT BİLİRUBİN

13.(NA,K,CL)

14. FOSFOR

15. KALSİYUM

16.MAGNEZYUM

17.TOTAL KOLESTEROL

18.LDL-VLDL-HDL KOL.

19.TRİGLİSERİT

20. IgG-A-M

20.GLUKOZ

21.OGTT(50,75,100G)

22.PSÖDOKOLİNESTERAZ

23.ÜRİK ASİT

24.PREALBUMİN

25.İLAÇ DÜZEYLERİ

a.Digoksin

b.Karbamazepin

c.Valproik asit

d.Fenitoin

e.Parasetamol

f.Lityum

26.ETANOL

27.KAN GAZI ANALİZİ

28.
HBa1c (HPLC İLE)

 

08 Ocak 2024