Hastanemiz

Değerlerimiz

  • Hasta odaklılık, 
  • Dürüstlük
  • İnovasyon
  • Tarafsızlık  
  • Etik anlayış 
  • Güvenilirlik
  • Hakaniyet     
  • Eşitlik
  • Sürekli gelişme 

21 Kasım 2023