Dil ve Konuşma Terapisi

Klinik Hakkında

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

Dil bozuklukları; alıcı dil bozukluğu, iletilen mesajın morfolojik özelliklerini (biçim bilgisi) ve anlamını algılamada zorluk olarak tanımlanırken İfade edici dil bozukluğu, bir mesaj iletilmek istenildiğinde ekleri kullanmada zorluk, sözdizim becerilerinin sınırlı olmasından kaynaklı olarak basit cümle kullanımları olarak tanımlanmaktadır.

Konuşma bozuklukları;solunum, fonasyon, artikülasyon ve rezonans olarak isimlendirdiğimiz işlevleri yürütmekle ilgili organlar olan akciğerler, gırtlak, boğaz, ağız ve burnun yapısında anatomik olarak mevcut olan bir normal dışı durum konuşma bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve konuşma terapisti (DKT) tüm yaş gruplarında görülen dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesini, değerlendirilmesini ve rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek elemanıdır.

 

Dil ve Konuşma Terapistinin Çalışma Alanları

Dil Bozukluğu

 • Gelişimsel Dil Bozukluğu
 • İkincil Dil Bozukluğu ( Ek Engele Eşlik Eden Dil Bozukluğu )

Konuşma Sesi Bozuklukları

 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Fonolojik Bozukluk
 • Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Akıcılık Bozuklukları 

 • Kekemelik
 • Hızlı Bozuk Konuşma

Ses Bozukluğu (Disfoni)

Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)

Motor Konuşma Bozuklukları

 • Dizartri
 • Apraksi

Rezonans Bozuklukları

 • Hipernazalite
 • Hiponazalite

 

Dil ve Konuşma Değerlendirmesi

Dil ve konuşma değerlendirilmesi yapılırken dil ve konuşmanın tüm bileşenleri ayrı ayrı ele alınır. Çocuğun her dil bileşenini anlama, üretme ve kullanım işlevleri de farklı biçimlerde incelenir.

Değerlendirmede kullanılan araçlar;

 • Dil ve konuşma değerlendirme formları
 • Standart Dil Testleri (TEDİL)
 • Spontan Konuşma-OSU (ortalama sözce uzunluğu)
 • Standart Artikülasyon/Fonolojik Gelişimi Değerlendirme Testleri (AAT, SST)
 • Standart Afazi Değerlendirme Testleri (ADD, GAT-2 )

 

Erken Tanı ve Terapinin Önemi

Çocuklarda görülen dil ve konuşma gecikmesi birçok gelişimsel bozukluk, dil ve konuşma bozukluğunun habercisi olabilir. “Bekleyelim konuşur” düşüncesiyle kaybedilen zaman çocuğun ileriki dönemde var olan problemlerinin daha da ilerlemesine neden olabilmektedir. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların en erken dönemde tanılanıp dil gelişiminin kritik olduğu dönemde uygun terapi programına alınmaları çok önemlidir.

Eğer bir çocuk;

 • 1 yaşında ismini anlamıyor, “hayır” ve bazı komutları anlamıyorsa
 • 15 ay civarında en az 1-3 sözcük üretmediyse
 • 2 yaşında iki sözcüğü yan yana kombine edemiyorsa
 • 3 yaşına geldiği zaman  Ne?, Nerede? Kim? Niçin sorularını anlamıyorsa
 • 4 yaşında 4-5 sözcüklü cümle kuramıyorsa
 • Konuşmasında tekrarlamalar veya fark edilebilir çekinmesi varsa
 • 4 yaşında tanımadığı kişiler tarafından konuşması anlaşılamıyorsa
 • 5 yaşında bir hikayeyi anlatamıyorsa
 • Okulda başarısız bir performans gösteriyorsa

Muhtemel bir dil ve konuşma bozukluğu/gecikmesi göz önüne alınarak detaylı inceleme yapılmalıdır.

 

Dil ve Konuşma değerlendirmesi için hastanemizdeki KBB, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Nöroloji ve Erişkin Nöroloji Kliniklerinden randevu alabilirsiniz. İlgili doktorun yönlendirmesiyle odaları ana bina zemin kat Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde olan Dil ve Konuşma Terapistlerine ulaşabilirsiniz.

 

 

 

14 Şubat 2024