Yardımcısı
21 Kasım 2023Zeliha KELEŞ

1975 Uşak doğumlu olup, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, 2011 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2012 yılında Uşak Devlet Hastanesinde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamış olup, Halen Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevine devam etmektedir.