Misyon & Vizyon
20 Kasım 2023

MİSYONUMUZ:

İnsan yaşamının en önemli değerlerinden olan sağlık kavramını, ekip ruhu içerisinde, tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde  uluslararası düzeyde sunmak.


VİZYONUMUZ:

Uluslararası düzeyde en etkili ve verimli şekilde sağlık hizmeti sunan, tıbbi uygulamalarda ve sağlık teknolojilerinde örnek gösterilen, hastalarımızın beklentisine cevap veren, tercih edilen, bir sağlık kuruluşu  olmak.