TRSM
28 Şubat 2024

               MEHMET ATAK TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

 

Toplum RuhToplum Ruh Sağlığı Merkezleri toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde 1900lü yılların ikinci yarısından itibaren önce Avrupa’da, ülkemizde de 2011 yılında sağlık Bakanlığınca oluşturulan ulusal ruh sağlığı eylem planı kapsamında oluşturulmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.

Toplum ruh sağlığı merkezleri belirli ruh sağlığı hastalıkları olan bireylere hastane dışında da tedavi, izlem ve psikososyal destek vermek amaçlı kurulmuşlardır. Süreğen ruhsal hastalığı olan (psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk) 18 yaş üstü bireyler TRSM hizmetlerinden faydalanabilir. Kurulum amacı tekrarlayan hastane yatışlarının önüne geçmek, tedaviye uyumu arttırmak, kişilerin sosyal ortamlarından ayrılmadan tedavi, izlem ve rehabilitasyonlarını sağlamak, aynı zamanda bu bireyleri toplumda aktif rol alan, üretime katılan bağımsız bireyler olmalarına devam etmeleri açısından desteklemektir.

İlimizde bulunan Mehmet Atak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak 17.04.2013 tarihinden bu yana hizmet vermektedir. Merkeze 317 (118 kadın, 197 erkek) süreğen ruhsal hastalığı olan birey kayıtlıdır. Merkezimizde 1 psikiyatri uzmanı, 1 psikolog, 2 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 3 temizlik görevlisi, 1 güvenlik görevlisi, 1 diyetisyen ,1 Bilgi İşlem görevlisi çalışmaktadır. Aynı zamanda, halk eğitimin desteği ile resim, müzik, spor, drama ve el sanatları eğitimi verilmektedir.

Uşak Mehmet Atak TRSM olarak danışanlarımızın temel ruh sağlığı tedavilerinde öncelikli olarak ;  ilaç kontrol ve düzen takibini sağlamak,profesyonel uygulamalar ve psikoterapilerle danışanlarımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, aile ve sosyal destek bağlarını güçlendirmek, danışanlarımız ile iş birliği kurmak gibi temel işleve sahibiz. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz aile toplantılarımız ve ev ziyaretlerimiz ile danışanlarımız ve ailelerinin temel sorunlarını yerinde gözlemleme,sorunlarına yönelik çözüm sunma, aileyi güçlendirerek ailenin temel dinamiğini harekete geçirme ve sorunların kronikleşmesinin önüne geçme yaklaşımı içerisindeyiz.

TRSM DE VAKA YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİ; Ağır ruh sağlığı olan hastaların merkeze kayıt altına almalarını sağlamak ve gezici ekiplerle düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak danışanlarını topluma yeniden kazandırmak fonksiyonuna sahiptir.Ayrıca hastaların sorunlarla baş etmesine (iş bulma,uğraş kazanma,kişiler arası ilişkiler,ev yaşamını sürdürme  vs…) onlara maddi ve sosyal yardım sağlama,güdülenmeyi destekleme (bireysel ve sosyal rolleri  yeniden kazanma ve sürdürmeye destek)sağlığın korunması ve iyilik halinin sürdürülmesinde (beslenme,hijyen, ilaç alımının düzen ve devamı talebi)hedeflerine ulaşmak için mesleki yetenek ve donanımlarını kullanır.

BİZLER MEHMET ATAK TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARI OLARAK,ÖZVERİ VE EKİP RUHUNDAN DOĞAN GÖNÜLDEN HİZMETİN ONURUNU YAŞIYORUZ…… WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.37.jpeg WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.36.jpeg WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.36(1).jpeg
 
WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.36(2).jpeg

WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.37(2).jpeg


WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.35.jpeg
 
 WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.37(1).jpeg WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.36(3).jpeg WhatsApp Image 2023-08-23 at 14.31.37(3).jpeg