Çocuk Hastalıkları

Klinik Hakkında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kuruluşundan bugüne dek sağlık hizmeti vermektedir. Öğretim üyelerimiz dönem III ve IV öğrencilerinin eğitim koordinasyonunda ve tıp eğitimine yönelik olarak görev yapan komisyonlarda aktif olarak görev almakta olup, ayrıca Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan eğitim programına uzman doktorlarımız da eğitmen olarak destek vermektedir.

Misyonumuz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D olarak bilimsel, fonksiyonel, etik, estetik ve entelektüel yani kaliteli eğitim/öğretim ve sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Akademisyen hocalarımız, uzman doktorlarımız ve araştırma görevlilerimiz ile çocuk hastalarımızın tanı ve tedavilerini zamanında ve etkin planlayarak onları sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için çabalıyoruz.

Vizyonumuz

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D olarak kendimizi gelecekte görmek istediğimiz yer, hem klinik hem de deneysel çalışmalarımızla adımızı ülkemizde ve dünyada duyurabilmiş olmaktır. Diğer bir deyişle bilimsel çalışmalarımızın toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve dünya literatürüne katkı sağlamasına öncülük etmektir. Ayrıca çocuk hastalarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabileceği tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması için çalışmak en önemli hedeflerimizdendir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile İlgili Genel Bilgi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yenidoğan döneminden başlayarak erişkin dönemine kadar (0-18 yaş grubunda) hasta çocuklarımıza polikliniklerde (Genel Pediatri, Çocuk Hematoloji/Onkoloji, Çocuk Nöroloji, Yenidoğan) ayaktan; Genel Pediatri Servisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarak tanı ve tedavisine yönelikhizmetler vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri

Yeni hizmet binamızın zemin katında bulunan polikliniklerimizde sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde toplam 50 hasta yatağı bulunmakta  olup, solunum, gastrointestinal, üriner sistem, hematolojik ve sinir sistemi hastalıkları gibi çocuk sağlığı ve hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Çocuk Acil Ünitesi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi 15 gözlem yataklı olarak hizmet vermektedir. Çocuk acil vakaların karşılanması, hasta ve hastalıkla ilgili acil girişimlerin yapılması mümkün olabilmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Bir negatif basınçlı oda ile 9 yataklı ikinci düzey bir yoğun bakım ünitesidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman doktorları ve hemşire ekibiyle hastaların tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

26 Aralık 2023