Klinik Tanıtım
25 Temmuz 2022

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının 30.01.2003 tarih ve 574-2187 sayılı kararı ile Tıp Fakültelerinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmasına imkân tanınmıştır. Anabilim Dalımız Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 20.01.2017 tarih ve 4913 sayılı yazıları ile kuruluşunu tamamlamış ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.“1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve “Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Yönetmenliği” ile klinik ve laboratuvar uygulamalar düzenlenmiştir.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinin Tıbbi Genetik lisans derslerini vermektedir. Anabilim Dalımızda, klinik genetik, dismorfoloji, sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik hastalıklarda tanı yaklaşımları ve genetik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Misyonumuz; Tıbbi Genetik bilgisine ve donanımına sahip hekimler yetiştirmek, bölgemizin ihtiyacı olan rutin genetik tanı ve danışmanlık hizmetlerini güncel ve doğru yaklaşımlarla halkımıza sunabilmektir.

Vizyonumuz; Yeni teknolojilerin kurumumuzda uygulanarak araştırmalara ve tıbbi genetik hizmetine olanak sağlayan,özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi alanında başarılı bireyler yetiştiren, kaliteli eğitimin, araştırmaların, çağdaş bilimsel klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yapıldığı bir anabilim dalı olmaktır.