Klinik Tanıtım
22 Temmuz 2022

KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI

Tıbbi kararların yaklaşık % 70’i laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verilmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yürütülmesinde laboratuar hizmeti büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu hizmeti sağlarken amacımız ilk seferde doğru ve yerinde ölçüm yapmaktır.

Bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan Klinik Biyokimya ( tıbbi biyokimya ); sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz  ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı (konsültasyon) ve laboratuvar tanıyı içeren bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Klinik Biyokimya Laboratuvarı geniş test paneli ve deneyimli biyokimya uzmanları ile hastalara hizmet vermektedir. Klinik laboratuvarımız Acil Biyokimya ve Rutin Biyokimya Laboratuvarı olmak üzere 2 ana kısımdan oluşmaktadır. Acil biyokimya kısmımız 7 gün 24 saat acil servis, yoğun bakım servisleri ve yataklı birim servislerine kesintisiz olarak acil test parametreleri ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda tanı ve tedavinin takibinde biyolojik materyallerde (kan, idrar, gaita, vücut sıvısı, beyin omurilik sıvısı vb.) güncel ve uluslararası kabul gören metotlarla birçok test analiz edilmektedir. Tüm analizler her gün alınan internal kalite kontroller ve kayıtlı olduğumuz uluslararası eksternal kalite kontroller ile test edilerek tüm denetimlerden başarı ile geçmekte, sonuç raporları doğru bir şekilde hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Bilimsel gelişmeler ve yenilikler takip edilerek, klinisyenlerin istekleri doğrultusunda yeni parametrelerin rutin analizlere dahil edilmesi, sonuçların  onaylanması faaliyetleri klinik biyokimya uzmanları tarafından yürütülmektedir.

Klinik Biyokimya Laboratuvarımızda tam kan sayımı (22 parametreli hemogram), koagulasyon testleri (Protrombin zamanı, INR, aktive Protrombin zamanı, D-Dimer ve Fibrinojen), Sedimantasyon zamanı, Kan gazı analizleri, Kardiyak testler (Troponin, Miyoglobin, kütle CK MB, B-natrüretik peptid), tam idrar tahlili (10 parametre strip analizi ve idrar mikroskobisi), 24 saatlik idrar ve diğer vücut sıvılarının biyokimya analizleri, klinik kimya analizleri (karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, elektrolit ve mineraller, kan glukoz düzeyleri, kan lipid paneli, kompleman testleri, immunglobinler (G, A,M), ilaç düzeyleri (karbamazepin, digoksin, parasetamol, valproik asit, lityum), idrar uyuşturu madde tarama testleri, kan etanol düzeyleri, immunassay hormon analizleri (tiroid fonksiyon testleri, tiroid antikorları, anemi paneli, kadın erkek hormon testleri, tümör belirteçleri, inflamasyon belirteçleri- prokalsitonin, parathormon, hCG, kortizol, insülin direnci), spesifik hormon analizleri (17-OH progesteron, serbest testosteron, antidsDNA, adrenokortikokotropik hormon, c-peptid, büyüme hormonu, homosistein, spesifik IgE testleri), talasemi tarama testi, hemoglobin A1c analizi, ikili ve üçlü gebelik tarama testleri ile nadir istenen testleri yönelik dış laboratuvar ile anlaştığımız özellikli testlerimizin numunelerinin takipleri yapılmaktadır. Kliniğimizde yoğun rutin hizmetlerin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütülmektedir.