Klinik Tanıtım
19 Temmuz 2022

Bölümümüz yatan hastaların tedavi edildiği servis bölümü, ayaktan hizmet veren poliklinik bölümü, AMATEM polikliniği, sağlık kurulu heyet polikliniği, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermektedir. 

Açık özelliğinde olan servis bölümünde toplam 55 yatak bulunmakta olup, kadın ve erkek servisleri olarak ayrıdır. Servis kapısı kilitli ve mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin denetimi altındadır. Belirlenen saatlerde ve doktor izniyle ziyaret yapılmaktadır.

Ayaktan tedavi birimi olan bölümde ise altı ayrı odada genel poliklinik hizmeti sunulmaktadır. Hastanemizde bir öğretim üyesi ve 7 uzman hekim bulunmaktadır. Muayeneler MHRS’ den randevu alınarak yapılabilmektedir.  Hastanemizde 9 psikolog bulunmakta olup, uzman hekim tarafından yönlendirilen hastalara hizmet( bireysel görüşme, klinik testler vb) vermektedir.

Hastanemize bağlı bir adet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezimizde, ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastalar ve aileleri bilgilendirilmekte, hastaların ayaktan tedavisi yapılmakta ve takip edilmekte; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedeflemekte, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiplerle hastanın yaşadığı yerde takibi yapılmaktadır. Merkezin ekibi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, iş uğraşı terapisti ya da usta öğretici, şoför, temizlik elemanı ve güvenlik görevlisinden oluşmaktadır.  Merkezimize hasta kabulü psikiyatri polikliniklerine başvuru ile yapılmaktadır.