Klinik Tanıtım
18 Temmuz 2022

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları akciğer ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Solunum sistemine ait şikayetleri olan hastaların teşhis ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde; astım, bronşit, akciğer embolisi, allerjik hastalıklar, uyku esnasında gelişen solunum bozuklukları, tüberküloz, zatürre (pnömoni), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğerde nodül takibi, akciğer kanseri, mesleki ve interstisyel akciğer hastalıkları, plevra zarı hastalıkları vb. hastalıklar tedavi edilmektedir. Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri hakkında da hastalarına yardım edilmektedir. Tedavi sürecinde göğüs hastalıkları hekimleri, multidisipliner bir yaklaşımla hastaları değerlendirmektedir. Göğüs Hastalıkları bölümünde hastalıkların tanı ve tedavisinde, hekimin gerekli gördüğü durumlarda laboratuvar testleri, akciğer filmi ve ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, solunum fonksiyon testleri gibi pek çok farklı tanı yöntemi kullanılmaktadır. Öte yandan solunum nedeniyle gelişen uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi için uyku laboratuarı ve çeşitli hastalıkların tanısında ileri seviye görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu bronkoskopi ünitesi de bölüm hekimlerince kullanılmaktadır. Solunum yetmezliği tanısıyla takipli hastaların gerek non invaziv mekanik ventilasyon olarak isimlendirilen pozitif basınçlı solunum destekleyici cihazlarla, gerek yoğun bakım ünitesinde invaziv mekanik ventilasyon olarak isimlendirilen solunum cihazlarıyla hastalar takip edilmekte, gerekse uzun süreli oksijen tedavisine uygun görülen hastalara evde oksijen tedavisi için gerekli cihazların temini için rapor düzenlenmektedir. Ayrıca bölüm hekimleri tarafından gerektiğinde hasta ve/veya hasta yakınlarına taburculuk sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili olarak bilgi ve eğitim verilmektedir.

Özellikle tütün ve tütün ürünlerini sık kullanan ya da hava kirliliğine uzun süre maruz kalan kişilerde göğüs hastalıklarının gelişme riski yüksektir. Farklı göğüs hastalıkları çeşitleri bulunsa da solunumun hırıltılı olması, nefes almada güçlük çekme, yüksek ateş, horlama, balgam oluşumu, kuru ve yeni başlayan öksürük, göğüs kafesi ve yan kısımlarında seyreden ağrı, vücut ağırlığının düşüş göstermesi, omuzlara ya da sırta yansıyan ağrı, uyku sırasında aşırı terleme, uzun süre devam eden öksürük şikayetlerinde ağızdan kan gelmesi, iştahın kesilmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikayetler görülebilir. Hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak bu şikayetler azabilir ya da şiddetli bir şekilde seyredebilir. Bu şikayetlerden bir ya da birkaç tanesinin görülmesi halinde göğüs hastalıkları uzmanına başvurarak tedavi görülmesi önemlidir. Aksi halde solunum sisteminde fonksiyon kayıpları meydana gelebilir. Erken teşhis ve tedavi, tüm hastalıklarda olduğu gibi göğüs hastalıklarında da hayati önem taşımaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Başlıca Takip ve Tedavi Edilen Hastalıklar

KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)

Astım

Pnömoni (zatürre)

Plevral sıvı (akciğer zarına sıvı toplaması)

Kronik öksürük

Hemoptizi (Kan tükürme)

İnterstisyel akciğer hastalıkları

Akciğer kanseri ve nodül takibi

Alt solunum yolu enfeksiyonları

Verem (Tüberküloz)

Pulmoner emboli (Akciğer damarlarında pıhtı gelişimi)

Uyku apnesi

Bronşiektazi

Sarkoidoz

Pulmoner hipertansiyon

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Yapılan Başlıca Tanı Yöntemleri

Akciğer grafisi

Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri)

Balgam incelemeleri

Bilgisayarlı akciğer tomografisi

Torasentez (Tanı ve tedavi amaçlı sıvı boşaltma)

Bronkoskopi (Biyopsi ve lavaj)

Arter kan gazı

Polisomnografi (Uyku testi)

6 dakika yürüme testi