Klinik Tanıtım
07 Temmuz 2022

Enfeksiyon hastalıkları bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi organizmalar tarafından oluşturulan hastalıklardır. Vücudumuz içinde ve üzerinde bir çok mikroorganizma yaşamaktadır. Normal olarak bu mikroorganizmalar zararsızdır ancak bazı koşullarda bazı organizmalar hastalığa neden olabilir. Bazı enfeksiyon hastalıkları kişiden kişiye geçebilir. Bazıları hayvanlardan veya sivrisinek gibi böcek sokması yoluyla ya da kontamine su/gıda alımıyla bulaşabilir. Enfeksiyon hastalıklarında oluşan belirti/bulgular hastalığa neden olan mikroorganizmaya göre değişmektedir. Ancak sık saptanan şikayetler ateş ve yorgunluktur. Hafif enfeksiyonlar sadece dinlenme ve bol sıvı alımıyla iyileşebilirken, bazı hayatı-tehdit eden enfeksiyonlar hastaneye yatışı gerektirebilir. Uzmanlık alanımızda tanı ve tedavisi yapılan enfeksiyonlar ve diğer konsültasyon hizmetleri:

- Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş

- Solunum yolu enfeksiyonları

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Enfeksiyöz ishaller

- Viral hepatitler

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

- Döküntülü enfeksiyonlar

- Santral sinir sistemi enfeksiyonları

- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

- Özel konakta enfeksiyonlar ( diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kanser, kemik iliği veya solid organ nakil alıcıları, yanık ve yaşlı hastalar gibi.)

- Edinsel immun yetmezlik sendromu

- Sepsis

- Bruselloz

- Tifo ve tifo dışı salmonelloz

- Sıtma

- Toksoplazmoz

- Kalaazar ve diğer Leishmania enfeksiyonları

- Enfeksiyöz mononükleoz

- Lyme hastalığı

- Bartonelloz

- Kardiyovasküler enfeksiyonlar -danışmanlık

- Kemik eklem enfeksiyonları - danışmanlık

- Hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrolü - danışmanlık

- Uygun antimikrobiyal ilaç kullanımı konusunda danışmanlık

- Aşılama konusunda danışmanlık