Klinik Tanıtım
10 Haziran 2022


Üroloji kliniğinde karşılaşılan hastalıklar arasında; idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta (testis)  kanserleri önemli bir yer tutar. Kliniğimizde medikal ve cerrahi tedavisi yapılan hastalıkların bazıları şunlardır;

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH): İlaçla tedavi, cerrahi tedavi (plazmakinetik ile kapalı prostat ameliyatı (TUR), açık prostat ameliyatı)

Prostat Kanseri: İlaçla tedavi, açık radikal prostatektomi

Böbrek Taşı: İlaçla tedavi, ESWL (ses dalgası ile taş kırma) ve cerrahi tedavi (perkutan nefrolitotomi, kapalı böbrek taşı ameliyatı)

Üreter Taşı (İdrar Yolu Taşı): İlaçla tedavi, ESWL (ses dalgası ile taş kırma) ve cerrahi tedavisi (kapalı olarak idrar yollarındaki taşların kırılması)

Mesane Taşları: İlaçla tedavi, perkutan yöntemle taş kırma, açık mesane taşı ameliyatı, endoskopik mesane taşı ameliyatı

Üretral Darlık (İdrar Yolu Daralması): Endoskopik (kapalı darlık ameliyatı), açık darlık ameliyatı (üretroplasti).

Mesane Tümörü (Kanseri): İlaçla tedavi, kapalı (endoskopik) mesane tümörü ameliyatı (TUR), açık mesane tümörü ameliyatı (Radikal sistektomi ve barsaktan mesane yapılması).

Böbrek Tümörü: İlaçla tedavisi, kapalı (laparoskopi) böbrek ameliyatı, açık böbrek ameliyatı (radikal nefrektomi), böbrekteki tümörlü kısmın alınması (Parsiyel nefrektomi).

Testis Tümörü: İlaçla tedavi, testisin tamamen yada tümörlü kısmın alınması(radikal ve parsiyel orşiektomi).

Hidrosel (Yumurtalık Etrafına Su Toplanması): Cerrahi tedavisi

İnfertilite (kısırlık): İlaçla tedavi, cerrahi tedavi (varikoselektomi: mikroskobik ve makroskopik).

İnmemiş Testis

Sünnet

Hipospadias (idrar kanalının farklı yerden açılması)

UP Darlık (Böbrek Kanalı Darlığı): Açık ve kapalı (laparoskopik) ameliyatı.

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu): İlaçla tedavi ve penil protez ameliyatı.

Penis Eğrilik Düzeltme Ameliyatı: Penil plikasyon.

Lokal Sistoskopi (Mesanenin Kamera İle Kontrol Edilmesi): flexible ve rigit sistoskopi.

Üroflowmetri: İdrar hızı ölçümü.

Ürodinami: İdrarın basınç akım ölçümü.

Prostat biyopsi: Ultrason eşliğinde prostat biyopsi, MR kognitif füzyon biyopsi.

Perkütan Nefrostomi: Böbreğe dışardan katater takılması.

İdrar Kaçırması: İlaçla tedavi ve TOT (idrar yolu altına mesh konulması).

VUR (Böbreğe Geri Kaçış): İlaçla tedavi, endoskopik (sting) ve açık ameliyatı (UNC).

Diğer: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, genital siğil koterizasyonu, gece yatak ıslatma (enürezis nokturna) erken boşalma ve ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi gibi hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.