Klinik Tanıtım
10 Haziran 2022


Ortopedi ve Travmatoloji kliniğimizde  kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklar ve travmalara bağlı yaralanmalar teknolojik cihazlar ve bilimsel olarak en güncel  teknik ve yöntemler kullanılarak, uzman hekimlerimiz tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir.

Kollar, bacaklar, omurga ve leğen kemiği bölgeleri veya diğer bir deyişle boyun bölgesinden ayak tırnak ucuna kadar tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı dokular (damar, sinir, omurilik) ortopedinin alanına girmektedir. Tüm bu işlemler yapılırken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Onkoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi gibi diğer branşlar ile birlikte multidisipliner bir yaklaşım uygulanmaktadır.

Tüm teşhis ve tedavi süreçleri deneyimli uzman hekimlerimiz tarafından yönetilmekte olup, 2019 yılında göreve başlayan bir Dr. Öğretim Üyesi ile Uşak Üniversitesi bünyesindeki Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı hastanemize kazandırılmıştır. Hali hazırda atama süreçleri devam eden bir Dr. Öğretim Üyesi ve bir Doçent Doktor’un 2021 yılında göreve başlamaları ile uzun süredir teknolojik olarak standartlara uygun olan kliniğimiz YÖK onayı ile eğitim kliniği ruhsatı alarak geleceğin donanımlı ortopedi uzmanlarını yetiştirmek üzere Asistan Hekim eğitimine başlayacaktır.


Hastanemizde Ortopedi ve Travmotoloji Bölümünde yapılan işlemler:

TRAVMA CERRAHİSİ

Uşak’ın coğrafi konumu sebebiyle doğu ile batıyı birleştiren ana yol üzerinde olması ve şehrin yaygın sanayi ağına sahip olması trafik ve iş kazaları sayısının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bu durum hastanemizi bölgenin travma merkezi haline getirmiştir. Travma cerrahisi multidispiliner bir yönetim olmasının yanında büyük iş Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne düşmekte ve deneyimli uzmanlarımız tarafından en ileri tekniklerle yönetilebilmektedir.

EL CERRAHİSİ

El cerrahisi; ciddi sabır gerektiren, el koordinasyonu ve hassas el hareketleri gerektiren bir alandır. Mikroskobik damar sinir tamiri, tendon tamiri, kemik eklem restorasyonu gerektiren el yaralanmalarıyla ilgilenir. Aynı zamanda tetik parmak, polidaktili (6 parmak), syndaktili (parmakların yapışık olması), karpal tünel (sinir sıkışıklığı), CP sekeline bağlı gelişen el deformiteleri (tendon transferi) ile ilgilenir.

DİZ CERRAHİSİ, ARTROPLASTi VE ARTROSKOPİK UYGULAMALAR

Diz ekleminde; menisküs yırtığı, bağ yırtığı, kıkırdak hasarı, eklem daralması, osteoartrit gibi sık görülen hastalıklarda kapalı (artroskopik) veya açık cerrahi (diz protezi) gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastanemizde Uşak'ta bir ilk olarak kıkırdak nakli ameliyatı gerçekleştirilmiş ve seçilmiş olgularda uygulanmaya devam etmektedir.

AYAK BİLEK CERRAHİSİ VE ARTROSKOPİK CERRAHİ

Talus dome bölgesinde osteokondral hasar, tibia distal uç anteriorde sıkışma (impingemen) sinovit ve FHL tenosinovit, gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenir.

OMUZ CERRAHİSİ, ARTROPLASTi ARTROSKOPİ VE DİRSEK CERRAHİSİ

Omuz eklem çıkığı, SLAP lezyonu (Biceps tendon hasarı), Impingement (Kemik uzamasına bağlı sıkışıklık ve ağrı), Donuk omuz (Frozen shoulder), Tenisçi dirseği, Radius başı çıkığı gibi hastalıkların artroskopik (kapalı) veya açık cerrahi ile tedavisiyle ilgilenir.

KALÇA CERRAHİSİ ARTROPLASTi ARTROSKOPİK CERRAHİ

Doğumsal kalça çıkığı, Impingement, (Kemik sıkışıklığı), Labral defekt, Osteokonfral defekt, Osteoartrit (Kireçlenme) gibi hastalıkların açık cerrahi veya kapalı (artroskopik) cerrahi ile tedavisiyle ilgilenir.

PEDİATRİK CERRAHİ

Doğuştan kalça çıkığı, Perthes hastalığı, Tortikollis, Brakhial pleksus hasarı, PEV sekeli gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenir.

ONKOLOJİK CERRAHİ

Kemik, kas, tendon, sinir ve eklem gibi iskelet sisteminin bir alanındaki iyi veya kötü huylu tümörlerle ilgilenir.