Klinik Tanıtım
07 Haziran 2022

Göz Hastalıkları

Kliniğimizde otorefraktometre ( otomatik kırma kusuru ölçümü ve gözlük numarası tespiti) , çocuklar için fotorefraktometre (kırma kusuru ölçümü, şaşılık tespiti), tonometre (göz tansiyonu ölçümü), pakimetre (kornea kalınlığı ölçümü), ultrasonografi, biyometri, görme alanı, Optik Koherens Tomografi ( OCT- Retina kalınlık ölçümü ve kesit alınması ), Fundus Floresein Anjiografi (FFA- Retina anjiyografisi), Nd-YAG Laser, Argon Laser cihazları bulunmaktadır.

Fakoemülsifikasyon (fako) yöntemi ile katarakt ameliyatı, göz kapağı hastalıkları cerrahisi, doğuştan veya edinsel gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi, probing (sondalama) ve tüp uygulamaları, şaşılık cerrahisi, diyabet, damar tıkanıklığı, üveit gibi hastalıklara bağlı sarı noktada ödemde ve sarı nokta hastalığında göz içi iğne tedavisi, diyabet için argon laser fotokoagülasyon işlemleri yapılmaktadır.