Klinik Tanıtım
06 Haziran 2022

Göğüs Cerrahisi kliniğimiz, akciğer ve akciğeri çevreleyen kalp dışındaki yapılarını ilgilendiren hastalıkların tanısal işlemleri, takip, cerrahi ve destek tedavi yöntemlerini uygulayan bir birim olarak çalışmaktadır. Donanımlı ve güncel tedavi yöntemlerini takip eden uzmanlarımız tarafından hizmet verilmektedir.

 

KLİNİĞİMİZİN ÇALIŞMA ALANLARI:

–  Akciğer Kanseri Cerrahileri

– Akciğerin enfeksiyon, paraziter ve kistik Hastalıkları

– Mediastinenin İyi Ve Kötü Huylu Hastalıkları

– Pnömotoraks, Büllöz Akciğer Ve Volüm Azaltıcı Cerrahiler

– Akciğer Zarının İyi Ve Kötü Huylu Hastalıkları (Plevral Effüzyon, Hemotoraks, Malign Mezotelyoma)

– Diyafragma (Herni, Travma ve Evantrasyon  gibi ) Cerrahisi

–  Göğüs Duvarı Şekil Bozuklukları Ve Tümörlerine Yönelik Rezeksiyon Ve Rekonstrüksiyon Cerrahileri

– Akciğer, Bronşiyal Sistem Ve Göğüs Duvarının Travmasına (Kaza, Delici Kesici Alet Ve Ateşli Silah Yaralanmaları Gibi )Yönelik Cerrahi

– Hiperhidrozis Cerrahisi

– Akciğerin Metastatik Hastalıkları

–Trakeobronşial Sistem Yabancı Cisimleri

–Özofagus cerrahisi

 

Kliniğimizde bu hastalıkların tedavisine yönelik tanısal işlemler de aktif şekilde uygulanmaktadır.

 

Tanıya yönelik ameliyat ve işlemler:

  • Fleksibl ve Rigid Bronkoskopi
  • Servikal, Skalen gibi yüzeyel  biyopsiler
  • Açık Akciğer Biyopsisi
  • Mediastinoskopi
  • Plevra Kapalı Biyopsileri
  • Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (Vats) İle Plevra - Akciğer Biyopsileri Ve Rezeksiyonlar
  • Torasentez, Tüp ve Katater Torakostomi