Başhekim
29 Nisan 2022


 

 

BAŞHEKİM
Doçent Doktor Sema  CAN

1986 yılı Denizli doğumludur. 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Şubat 2012-Şubat 2016 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Mayıs 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında Kars Harakani Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptı. Şubat 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Haziran 2020 tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde göreve başladı. Mart 2021 tarihinde hastanemizde Başhekim Yardımcısı olarak göreve atanmış olup, 28/04/2022 tarihi itibariyle Başhekim olarak atanmıştır.