KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
15 Kasım 2021ADI SOYADI: İlker ALAT

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Profesör Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Koroner bypass ve kapak cerrahisi

- Aort anevrizmaları endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Karotis arter hastalıkları cerrahisi

- Periferik arter ve venöz hastalıkların endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Derin ven trombozlarında farmakomekanik tedavi

- Hemodiyaliz amaçlı kataterizasyonlar ve fistül ameliyatları

EĞİTİMİ:

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Çorum Devlet Hastanesi
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Texas Heart Institute, Houston, ABD
- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Aydın KOÇ

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Kardiyak Bypass Cerrahisi
- Kapak Cerrahisi
- Aort Anevrizması ve Diseksiyon Cerrahisi
- Periferik Vasküler Cerrahi
- Aterektomi + Periferik Balon Anjiyoplasti
- Karotis Cerrahisi
- Kalp Nakli ve Yapay Kalp Uygulaması

 EĞİTİMİ:
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Almanya Berlin Heart Yapay Kalp İmplantasyonu ve Kalp Nakli Eğitimi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- Ordu Devlet Hastanesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADI SOYADI:
Barış TUNCER

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Koroner bypass ve kapak cerrahisi

- Aort anevrizmaları endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Karotis arter hastalıkları cerrahisi

- Periferik arter ve venöz hastalıkların endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Derin ven trombozlarında farmakomekanik tedavi

EĞİTİMİ:

- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

- İzmir Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Erol BAHTİYAR

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

-

 EĞİTİMİ:
-

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADI SOYADI: Metin GÜLCÜLER

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Periferik arter ve ven hastalıkları ve cerrahisi
- Yara bakımı
- Venöz hastalıkların tedavisi cerrahisi

 

EĞİTİMİ:
- Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- Aksaray Alayhan Sağlık Ocağı
- Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Murat YANAR

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Periferik arter ve ven hastalıkları ve cerrahisi
- Venöz hastalıkların tedavisi cerrahisi
- Pediatrik Kalp Cerrahisi
- Karotis Cerrahisi

EĞİTİMİ:
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Sercan DUMAN

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Kalp ve Damar Cerrahisi

 EĞİTİMİ:
- İstanbul Bakırköy Dr Sadi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- İzmir Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------