ADLİ TIP
29 Mart 2021


ADI SOYADI:   BİLGİN HÖSÜKLER

BRANŞI:  ADLİ TIP

ÜNVANI: Doktora Öğretim Üyesi

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI:

Darp/Cebir Muayeneleri

Gözaltı Giriş/Çıkış Muayeneleri

TCK 86, 87 ve 89 maddeleri uyarınca Kati Rapor Düzenlenmesi

TCK 31 ve 32 maddeleri uyarınca Farik Mümeyyiz /Cezai Ehliyet Raporu Düzenlenmesi

CMK 75 ve 76 maddeleri uyarınca Örnek Alımı ve Rapor Düzenlenmesi

Beden ve Ruh Bakımından Kendini Savunup Savunamayacağı Hususunda Rapor Düzenlenmesi

Hekim Olmayanlarca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Rapor Düzenlenmesi

Beyana İtibar Edilip Edilemeyeceği Hususunda Rapor Düzenlemesi

Ölü Muayenesi  CMK 86

Adli Otopsi  CMK 87, 88  ve 89

Feth-i Kabir

Maluliyet

İş sağlığı ve İş kazaları (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

Kemik Yaşı Tespiti

Hukuki Ehliyet

Vasi Tayini

Adli Tıbbi Bilirkişilik

 

EĞİTİMİ:

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi E.A. Hastanesi

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü
--------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Özge Gülmez

BRANŞI: Adli Tıp

ÜNVANI: Adli Tıp Uzmanı Hekim

TIBBİ İLGİ ALANLARI:
Adli Psikiyatri
Kriminoloji
Balistik
Hekim Sorumluğu ve Tıbbi Malpraktis
Adli Bilirkişilik
Klasik Otopsi
Virtopsi
Çocuk İstismarı ve İhmali
Kadına Yönelik Şiddet
İnsan Hakları İhlalleri
Adli Toksikoloji
Maluliyet
Adli Moleküler ve Genetik İncelemeler
Yaş tayini

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servis-Masat Aile Hekimliği

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Manisa Devlet Hastanesi-Manisa Şehir Hastanesi