TİG (Teşhisle İlişkili Gruplar)
21 Aralık 2020

Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Nedir?

Bir ülkede yataklı tedavi hizmeti sunan sağlık tesislerinin yani hastanelerin, sundukları hasta hizmetine ilişkin hem demografik hem de klinik veriler çerçevesinde, ICD 10 – AM Uluslararası Sınıflandırma Sistemi kullanılarak hasta çeşitlerini, tanılarına ve işlemlerine göre maliyet bazında gruplandırma yöntemidir.

Ülkemizde Yatan hastalar için Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) sistemi, ayaktan hastalar içinde BBaG ve günübirlik işlemler için İBaG sistemi kullanılmaktadır.

Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Amacı Nedir?

 • Sınırlı kaynakları adil biçimde dağıtmak,
 • Hastanelerin verimliliğini değerlendirmek,
 • Doğru, düzenli dokümantasyon hazırlanmasını teşvik etmek,
 • Planlama, bütçeleme ve fiyatlandırma,
 • Hizmet-klinik kalite ölçme ve değerlendirme yapmak,
 • Sağlığın daha kolay ve etkin yönetilmesini sağlamak
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması, izlenmesi ve politika geliştirilmesini sağlamaktır.

Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG)’in Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Sınırlı kaynakları vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde hastaneler arasında dağıtmak
 • Hastane verimliliğini ve etkililiğini teşvik etmek
 • Sistematik, anlamlı klinik veri toplamak.
 • Yataklı tedavi kurumlarının mali kaynaklarının dağıtım ve planlanmasında
 • Sağlık istatistiklerinde
 • Personel planlama
 • Tıbbi malzeme ve cihaz dağıtımında
 • Sağlık Bakım Hizmetleri
 • Yatırım planlama
 • Özellikli Sağlık Hizmetleri alanlarında kullanılır.
Hastanemiz TİG Birimi:
Hastanemizde 2011 yılından beri Teşhisle İlişkili Gruplar birimi hizmet vermektedir.
Birimimizde TİG sertifikalı üç uzman personelimiz, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu standartlarda hizmet vermektedir.