EĞİTİM BİRİMİ
21 Aralık 2020

Eğitim Faaliyetleri:

Hastanemizde çalışan tüm personellerin ve hasta/hasta yakınlarına yönelik eğitimlerin planlanması ve uygulanmasının sağlanması Eğitim Birimi tarafından yapılmaktadır. Sağlık Kalite standartlarına istinaden eğitim komitesi oluşturulmuş olup, Eğitim Birimi tarafından organize edilerek yılda 4 defa toplanılması organize edilir. Komite; sağlıkta kalite standartları eğitimleri, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Yapılan eğitimler sonunda değerlendirmeler yapılarak, gerek görüldüğünde ilgili birimlerle görüşülerek düzeltme işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

 

Staj İşlemleri:

Kurumumuzda staj yapmakta olan öğrenciler 3308 sayılı Yönetmelik ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamındadır.

Kurumumuzda staj yapacak Özel ve kamu Üniversite/Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri karşılıklı imzalanan protokoller kapsamında uygulama yaparlar.

Kamu okulları  için ise 3308 sayılı Yönetmelik kapsamında her yıl Mayıs ayında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilde bulunan tüm özel ve kamu hastaneleri yetkilileri ve özel/kamu okulları yetkilileri bir araya gelerek gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Staj Başvuru Evrakları

  • 1-Öğrenci Başvuru Dilekçesi
  • 2-2 Adet Staj Başvuru Formu ve Staj Sözleşmesi (Okul tarafından İmzalanmış ve Onaylanmış)
  • 3-Kimlik Fotokopisi
  • 4-2 adet vesikalık Fotoğraf
  • 5-İkametgâh Belgesi
  • 6-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı
  • 7-SGK İşe Giriş Bildirgesi (Stajı kabul edilen öğrencilerin staja başlayacakları tarihte teslim etmeleri zorunludur.)

Sertifikalı Kurs Programları:

Hemşirelikte sertifikalı kurs programı kapsamında Bakanlığımızca açılış yetki onayı gelen kurs programının duyurusu, başvuruları,  eğitim programı, eğitim dokümanları, kursun açılışı, sınavı ve belgelendirilmesi İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanemiz ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Kurs dönemleri EBYS üzerinden yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile ve hastanemiz web sitesi üzerinden tüm Türkiye’ ye bilgilendirme yapılmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim Başvuruları:

Hastanemizde görevli personellerin il dışı hizmet içi eğitim talepleri iş ve işlemleri bakanlığımız ilgili mevzuatı gereği birimimiz tarafından yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Başvuruları Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığının "Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi" kapsamında;

Uzman Hekimler için Bakanlık oluru alınabilmesi için;

- Hizmet içi eğitim almayı talep eden Uzman Tabibin başhekimliğe hitaplı dilekçesi,

- Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışan Uzman Tabiplerin eğitim talepleri için Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurul Kararı,

- Hizmet içi eğitimi almayı talep eden uzman tabibin görev yaptığı kurumun uygun görüş yazısı

- Hizmet belgesi,

- Hizmet içi eğitim başvuru formu

İlgili formlar resmi yazı ile birlikte Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık aracılığı ile İlgili kurumun uygun görüş yazısı alınır.