MR ÜNİTESİ
17 Aralık 2020

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

 

Emar (MR) Cihazı nedir?

Manyetik rezonans (MR) canlıların iç yapısını görüntüleme ve iç hastalıklarındaki sorunları daha kolay bulmak için günümüzde kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Hastaların bir kaç dakika hareketsiz kalmaktan başka rahatsızlık vermeyen bu cihazın bir diğer avantajı da X- ışınlarının kullanılmamasıdır. Genelde bu işlem MR olarak bilinir ama aslında manyetik rezonans görüntülemedir.


                  (Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emar Cihazı)

MR cihazı nasıl çalışır?

Cihaz vücudumuzdaki yumuşak dokuların görüntülerini elde etmek için hidrojen atomlarını tarar. Bu atomları bulmak için o taranacak bölgeye yüksek manyetik alan uygulanır. Manyetik alanların oluşturduğu radyo dalgalarını hidrojen atomlarını uyarır ve hidrojen atomları enerji salmaya başlar salınan enerji cihaz tarafından algılanıp görüntüye aktarılır.

MR cihazlarının kullanımı genellikle yumuşak doku görüntülenmesinde kullanılır: Beyin ve omurilik hastalıkları, kas iskelet sistemi, menisküs ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklarda sıkça kullanılır. Bu cihazların bu güne dek canlı organizmalara zararı kanıtlanmamıştır ve buna gebelerde dahildir ama ilk üç ayda anne karnında organ gelişimi olduğu için MR önerilmez. Ayrıca kalp pili bulunan hastalar, metal protez, göz içinde yabancı cisim bulunan hastalara da MR önerilmez

MRI  Cihazında en öenmli bölge, cihazda oluşturulan manyetik alan ve RF dalgalarının birleştirilerek taranacak bölgeye salınımı yapılan, cihazın ortasındaki gantri açıklığı denilen boşluktan hemen sonraki çapsal yerleşimli Magnet adı verilen mıknatıslık özelliği kazandırılmış düzenektir. Magnet aynı zamanda  dev mıknatıs gibi düşünüldüğü gibi içersindeki RF sargılarıyla taranmış bölgeden geri yansıyan RF dalgalarını toplayıp bu verileri PC ye aktarır. Cihazın uzun süre çalışabilirlik durumu, ısınması, RF dalgası yayılımı, manyetik alan kalitesi görüntü netliği gibi vs önemli mevzuatlar magnetin özelliğine bağlıdır.

 

Kaç Çeşit Emar Magneti Vardır ve Hastanemizdeki Emar Cihazı nasıl bir Cihazdır?

Genel olarak  MRG cihazlarında tercih edilmiş  magnet çeşitleri

-Parmenent Magnet  (100 ton, fazlaca yer kaplayan)

-Rezistif Magnet ( aşırı ısınmadan kaynaklı uzun süre çekim yapılamayan)

-Süperiletken (Süperkondüktif) Magnet ( Verimlilik ve kalite açısından en çok tercih edilen)

Hastanemizde-2018 MODEL -48 CANNEL -1,5 Tesla Süperiletken Magnete sahip SIEMENS   MAGNETOM   AERA marka cihaz bulunmaktadır. 2018 Ekim de sıfır kurulan tam donanım ve ekipmana sahip cihazımız birçok yerde yapılamayan çekimlerin yazılım ve protokollerine sahip olmasından dolayı çevre il ve ilçelerdeki hastalarımızın da fayda sağlamaktadır.

*Sıemens Magnetom Aera Emar Cihazımızın aynı zamanda Anestezi eşliğinde çekimlerde hasta satürasyonunun çekim esnasında takip edilebilmesi  için hastanın elektrot bağlantıları sayesinde nabzının  Emar cihazından takip edebilme özelliğide mevcuttur. Bunun yanı sıra Defibrilatör, Hasta başı monitör, MR uyumlu sedye ve tekerlekli sandalye, entübe hastalar için oksiyen vanalarıda düşünülerek  tüm hastaların sağlıkları ön planda tutulmuştur.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesin’deki MRI Cihazında hangi çekimler yapılabilir

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar (Kardiyak)
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi (Tüm Batın)
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri (Servikal, Lomber, Torakal, Sacroilliac, Coccyx, Kalça)
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri (Eklemler, Extremiteler)
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Tüm bölgelerin diffüzyon görüntülemesi
 • Perfüzyon MRG
 • MRCP
 • BOS akım çalışması
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku ( karaciğer, meme, tümör ) MR
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri yapılabilmektedir.
 • Prostat MRG
 • Birçok hastanede mevcut olmayan ‘’Syngovia Pacs’’ yazılımı sayesinde ham görüntülerin işlenip üzerinde çalışılan 3 boyutlu görüntülerin hazırlanabiliği ek 3D özelliğine sahip, 3boyutlu çekimler
 • Kontrastlı çekimler vs…

 

Hastanemizdeki MR Cihazımızın Klinikteki Faydaları

 • Radiodiagnostikde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin karşılaştırılmasında üç temel özellik önemliyer tutar. Bunlar;
  • a)Rezolüsyon (Resolution- Çözünürlük)
  • b)Sensitivite (Sensitivity- Duyarlılık)
  • c)Spesifisite (Specificity- Belirlilik)
  • Manyetik Rezonans, H+ iyonlarının diziliminden yaralanarak görüntülerini oluşturuyor.
 • İnsan vücudu belli oranlarda, farklı bölgelerde H+ iyonu bulundurmaktadır.
 • Örneğin kafatası H+ iyonunu Ca elementinden çok daha az bulundurduğu için kafatası yani kemikler MR görüntülerinde seçilemez.
 • Bir diğer deyişle Manyetik Rezonansta Kemikli Dokuların Kontrastları Sağlanamaz.
 • MR yumuşak dokularda maksimum kontrastlama ve görüntüleme yeteneğine sahiptir.Busayede MR ile yumuşak dokulardaki lezyon ve patolojik dokular kolayca incelenebilir.
 • MR cihazı genel anlamda, tümörlerin ve patolojik dokuların tespitinde kullanılır ve bu tür dokuların ortak özelliği olan kontrolsüz büyüme ve yoğunlaşma eğilimleri nedeniyle diğer dokulardan kolayca kontrast farkları ayırt edilebilmektedir.
 • Kontrolsüz büyüyen ve ilerleyen patolojik doku birbirinin aynı hücre yapılarına sahip olur. Yine bunun yanı sıra diğer normal dokuların aksine kan damarlarıyapısal olarak daha yoğun olur.
 • MR kontrastlamada dokuların bu özelliği nedeniyle diğer dokulardan kolayca ayırt edilebilmektedir.
 • Sonuç olarak Manyetik Rezonansta doku kontrast özelliği diğer görüntüleme cihazlarına oranla çok daha iyidir.

  Manyetik Rezonans Cihazı;

 • Beyin lezyonlarının görüntülenmesi ve incelenmesinde.
 • Akciğer, Bronş ve Soluk Borusu detaylı incelenmesinde.
 • Böbrek, İdrar yolları ve mesane incelenmesinde.
 • Eklem yerleri ve romatizmal bulgularda.
 • Sporcu sakatlanmalarında.
 • Testis ve vajina gibi ürogenital organların genel incelemesinde.
 • Bağırsak ve batın incelemelerinde. vb yumuşak doku görüntüleme ve incelemesinde sıklıkla kullanılır.
 • Örnek olarak Beyin Omurilik Zarının yırtılması sonucu oluşan komplikasyonlar ancak hastanın MR cihazına sokulması ile anlaşılabilmektedir.
 • Meme hastalıkları teşhisi ve Tümöral kitle- Kanser teşhisindede oldukça fayda sağlamaktadır.

 

SONUÇ OLARAK EMAR CİHAZI;

 • MR tetkikinde diğer birçok radyolojik görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak x ışınları(radyasyon)kullanılamaz. Burada cihazı oluşturan dev bir mıknatıs ve radyo dalgaları söz konusudur.
 • İnceleme sırasında hastanın yapmasıgereken tek şey hareketsiz yatmaktır. Bunun dışında yapılması gereken bir şey olmadığı gibi insan vücudu içinzararlı olabilecek hiçbir etkileşimde sözkonusu değildir.
 • Cihazın bir mıknatıstan oluşması dolayısıyla vücudunda manyetik alana duyarlı sabit tıbbi protez ya da alettaşıyanlar(metal kalp kapakçığı, beyin damar ameliyatı v.b.) kalp pili olanlar MR cihazına alınamazlar.
 • Ayrıcakohl etkisi her ne kadar kesin olarak bilinmese de hamileliğin ilk üç ayında, mutlak bir gereklilik olmadıkça buinceleme yapılamaz.
 • MR incelemesi, incelenecek bölgeye göre 15 - 45 dakika arasında sürer. İnceleme sırasında doktor veyateknisyen sürekkli hastayi izler ve gerektiğinde onunla iletişim kurabilir.
 • İstendiğinde hasta inceleme odasına biryakınıyla girebilir.
 • İnceleme öncesinde , karın bölgesi tetkiki dışında hazırlık ya da açlık gerekmez.
 • İnceleme sırasındadoktor gerek görürse damar yolu ile bir ilaç yapabilir. Bu ilaç , alerjik bünyeler dışında, hasta için herhangi biryan etki oluşturmaz.

 


(Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emar Cihazı)