DERMATOLOJİ KLİNİĞİ
28 Şubat 2022

Genel Bilgi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü hastanemizin 1. katında hizmet vermektedir. Klinikte 4 adet poliklinik, bir adet lazer, 1 adet fototerapi, 1 adet mikrofototerapi ve 1 adet pansuman/müdahale odası bulunmaktadır.

Misyonumuz

Eğitim, bilimsel bilgi üretme, hasta hizmeti olmak üzere üç temel yapıda ele alınabilecek akademik kültür temel misyonumuzu oluşturmaktadır.

1. Bu üç temel yapıtaşının ana unsurunu eğitim oluşturmaktadır.

Tıp fakültesi öğrencilerine genel tababette kullanabilecekleri pratik bilgilerin yanısıra diğer iki akademik yapıtaşı temelinin verilmesini sağlamaktır.

Uzmanlık eğitimi öğrencilerine, uzmanlık yaşamları boyunca kullanabilecekleri tanı ve tedavi aşamalarında yaklaşım metadolojilerinin akılcı olarak sağlanması ve diğer iki akademik yapıtaşının temelinin verilmesini sağlamaktır. Ek olarak, uzmanlık eğitimi sonrasında akademik hayata devam etmek isteyen uzmanlık öğrencilerinin bilimsel poster ve yayın üretme noktasındaki yeteneklerini desteklemektir.

2. Akademik kültürün ikinci unsuru olan bilimsel bilgi üretme, özel olarak Uşak genel olarak Türkiye’yi dünya çapında tanıtmayı sağlayacak ve ülkemizi bilimsel cazibe merkezi haline getirmeye aday kılacak yayınları literatüre kazandırmak ve üretilen her bir bilimsel bilginin günlük pratikte kullanılabilecek kalitede olmasını sağlamaktır.

3. Akademik kültürün üçüncü unsuru olan hasta hizmetini, bilimsel birikimin metodolojik ve stratejik olarak kullanılmasına öncelik verip teknolojik cihazlar ile hastalık tanı ve tedavilerinin en iyi şekilde yönetilmesini sunmaktır.

Vizyonumuz

Akademik kültürün üç temel unsurunu oluşturan eğitim, bilimsel bilgi üretme ve hasta hizmeti noktasında Uşak Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümünü ülkemizin öncü ve cazibe merkezi klinikleri arasında olmasını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizin akademik kültür olarak dünya çapında nitelikli bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmaktır.

Klinik hizmeti

Hastalık tanı ve tedavileri:

Kliniğimiz, dermatolojik hastalıkların 5 temel yapısını oluşturan saç, oral mukoza, genital/venerial hastalıklar, tırnak hastalıkları ve sayısı 3000’i bulan deri hastalıklarının tanı ve tedavisi noktasında hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda temel dermatolojik hastalıklar olarak kliniğimizde telogen effluvium, alopesi areata, tekrarlayan oral aftlar, oral herpes enfeksiyonları, genital siğiller, sifiliz, tırnak mantarı, viral siğiller, akne vulgaris, rozase, psoriasis, vitiligo, ürtiker egzama, atopik dermatit, otoimmün deri hastalıkları, deri kanserleri vb. hastalıkların muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır.

İşlemler:

Kliniğimizde deri biyopsisi, wood lambası incelemesi, fototerapi, intralezyoner iğne tedavisi, elektrokoterizasyon, tırnak batması cerrahisi ve deri kanserleri için dermatoskopik inceleme uygulanmaktadır.