ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ
08 Mart 2022

Tarihçe

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kuruluşundan bugüne dek sağlık hizmeti vermektedir. Halen bir profesör, 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve üç yan dal uzman doktor ile bu hizmetler sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz dönem III ve IV öğrencilerinin eğitim koordinasyonunda ve tıp eğitimine yönelik olarak görev yapan komisyonlarda aktif olarak görev almakta olup, ayrıca Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan eğitim programına 3 uzman doktorumuz ve iki yan dal uzmanımız eğitmen olarak da destek vermektedir.

Misyonumuz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D olarak bilimsel, fonksiyonel, etik, estetik ve entelektüel yani kaliteli eğitim/öğretim ve sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Akademisyen hocalarımız, uzman doktorlarımız ve araştırma görevlilerimiz ile çocuk hastalarımızın tanı ve tedavilerini zamanında ve etkin planlayarak onları sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için çabalıyoruz.

Vizyonumuz

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D olarak kendimizi gelecekte görmek istediğimiz yer, hem klinik hem de deneysel çalışmalarımızla adımızı ülkemizde ve dünyada duyurabilmiş olmaktır. Diğer bir deyişle bilimsel çalışmalarımızın toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve dünya literatürüne katkı sağlamasına öncülük etmektir. Ayrıca çocuk hastalarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabileceği tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması için çalışmak en önemli hedeflerimizdendir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile İlgili Genel Bilgi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yenidoğan döneminden başlayarak erişkin dönemine kadar (0-18 yaş grubunda) hasta çocuklarımıza polikliniklerde (Genel Pediatri, Çocuk Hematoloji/Onkoloji, Çocuk Nöroloji, Yenidoğan) ayaktan; Genel Pediatri Servisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarak tanı ve tedavisine yönelikhizmetler vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri

Yeni hizmet binamızın zemin katında bulunan polikliniklerimizde sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde toplam 25 hasta yatağı bulunmakta olup dağılımları şu şekilde olmaktadır: İki adet tek kişilik hematoloji/onkoloji; 2 kişilik bir oda çocuk nöroloji; süt çocuğu servisinde11 yatak, büyük çocuk servisinde ise 10 yatak bulunmaktadır.Solunum, gastrointestinal, üriner sistem, hematolojik ve sinir sistemi hastalıkları gibi çocuk sağlığı ve hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Çocuk Acil Ünitesi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi 15 (gözlem 1’de 10; gözlem 2’de 5) yata klı olarak;gözlem 3 kritik yoğun bakım olarak 5 yatak ilehizmet vermektedir. Çocuk acil vakaların karşılanması, hasta ve hastalıkla ilgili acil girişimlerin yapılması mümkün olabilmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Bir negatif basınçlı oda ile 9 yataklı ikinci düzey bir yoğun bakım ünitesidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman doktorları ve hemşire ekibiyle hastaların tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

  çoc2.jpg