Tıbbi Birimler

Psikolog Hizmetleri


PSİKOLOG

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Psikolojik Hizmet’ veren psikologlar Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak,  
Ayrıca psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan durumlarda ise eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını bağımsız olarak yapar.

 Bu kapsamda bireysel psikoterapi, aile terapisi, evlilik ve çift terapisi, ergen ve çocuk psikoterapisi hizmeti sunar. Aynı zamanda hastanemizde yatan (psikiyatri servisi ve diğer servisler) hastalarımıza ve yakınlarına tıbbi tedavilerine ek olarak psikolojik destek sağlar. Serviste tedaviye uyum sürecinde hastalar ve yakınları ile çalışmalar yapar.

Bunun yanı sıra Zeka Testleri (WISC-R, Kent-Porteus vb.), Kişilik Testleri (MMPI, SCL-90 vb.), Nöropsikolojik Testler (MMT vb.), ilgi, tutum ve uyum envanterleri (Beck ve Hamilton Depresyon/Anksiyete Ölçekleri vb.) gibi araçları uygular ve yorumlar.  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde bireysel ve grup psikoterapileri ile psiko-sosyal gelişime yönelik uygulamalar yapar. Bağımlılıkla Mücadele ve Denetimli Serbestlik kapsamında psikolojik destek ve tedavi sürecinde görev alır. Evde Bakım Hizmetleri alanında, ekip ile birlikte gerektiğinde yerinde psikolojik destek ve takip hizmetlerini yerine getirir.

Acile Serviste görev yapan psikolog ise intihar girişimi sonrası başvurulara psiko-sosyal destek hizmeti verir. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddet kapsamında yapılan başvurular sonrası gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve travma sonrası sürece yönelik psikoterapi sürecini yürütür.

Gebe Okulu ve Diyabet Okulu gibi toplumun bilgilenmesi ve gelişimi hedeflenen alanlarda psikolojik sağlamlık için gerekli olan eğitimlerde rol alır, gerektiğinde bireysel olarak tutum ve davranış geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. 

Sağlık Kuruluna başvuran kişilerin (işe giriş, özel güvenlik görevlisi, subay/astsubaylık başvuruları,  silah ruhsatı, özel eğitim, yaşlı bakım vs.) psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi sürecinde psikiyatri hekiminin yönlendirmesine bağlı olarak uyguladığı testler yoluyla ve klinik gözlemleri ile katkıda bulunur.

Hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlar.

Psikologlar tarafından hizmet verilen alanlar ise; depresyon, anksiyete bozuklukları, fobiler, obsesif-kompulsif bozukluklar (OKB), travma bozuklukları (TSSB), ilişki problemleri, boşanma problemleri, boşanması sonrası depresyon, yaşlılıkta depresyon, yalnızlık, yas süreciyle ilgili depresyon, doğum sonrası depresyonu, iş yaşamı sorunları ve stres, sosyal fobi, kişilik bozuklukları, okul problemleri, dikkat bozuklukları, ders çalışma problemleri, üniversite hazırlığı sırasında oluşan anksiyete ve korkular, kronik rahatsızlıklar (kanser, kalp rahatsızlıkları, şeker vb.) ve ölümcül hastalıklara eşlik eden psikolojik sorunlar olarak sıralanabilir.

Psikoterapi hizmetleri psikologlar tarafından zaman aralığı belirlenmiş seanslar halinde uygulanır. Uygulanacak olan programın gizlilik ve sınır prensipleri danışan kişiye etraflıca açıklanır. Süreç psikiyatri uzmanı ile eşgüdüm sağlanarak takip edilir.

Aile Terapisi sürecinde;  aile içi iletişim problemleri, koalisyon ve sınır problemleri, ifade edilmeyen duygular, kişisel ve ailesel farkındalık, empati geliştirmeye yönelik tedaviler yapılmaktadır.

Evlilik ve Çift Terapisi sürecinde; açık iletişim kurma, duyguları ifade etme, dürüstlük, kendine güven ve empati geliştirme, kendilik ve çift farkındalığı, etkin problem çözme üzerine terapötik çalışmalar yer almaktadır.

Ergen ve Çocuk Psikoterapisi alanında; anne-baba danışmanlığı, okul dönemindeki çocuklar için psikoterapi, ergen depresyonu, kendine güven geliştirme, okula uyum sorunları, sınav döneminde yaşanan anksiyete ile baş etme, kariyer danışmanlığı, davranış problemleri, ilişki problemleri, cinsel sorunlar ve ergenlik döneminde aile içi çatışma gibi çok geniş yelpazede hizmet verilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda ameliyat olacak çocuk hastalara ameliyat öncesi psikolojik destek de sunulmaktadır.

Cinsel istismar mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerin önlenmesi, ailenin bilgilendirilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması kapsamında kurulan çocuk izlem merkezlerinde(çim) soruşturma işlemlerinin yapılmasının sağlanmasında görev yaparlar.


17 Ocak 2023