Odyoloji Birimleri 
11 Ocak 2023

                                      

Odyoloji nedir ?

Odyoloji; işitme ve denge sistemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı, işitme kaybı ve denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır.

İşitme ve denge hastalıklarının tanısının konulması, uygun rehabilitasyon programının hazırlanması ve uygulanmasının yapılmasını sağlayan bilim dalıdır.

 

 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ODYOLOJİ BİRİMİ

Kliniğimiz Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkez olarak 81 ilden hasta kabulü yapmaktadır.

Klinik olarak KBB Hekimleri ile koordineli olarak çalışır. Kliniğimize gelmek isteyen tüm vatandaşlarımızın öncelikle KBB polikliniğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kliniğimizde 1 Odyolog - 10 Odyometrist ve Tüm Tıbbi Ekipmanlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Kliniğimiz 3 ayrı bölümden oluşmaktadır: Odyometri, Bera ve Denge Ünitesi, Yeni Yoğan İşitme Tarama

 

            ODYOMETRİ BİRİMİ

 Hastanemizin Kulak Kurun Boğaz Polikliniğinin yanında olan birimimiz; Odyometri, Konuşma Testleri ve Timpanometri testlerinin yapıldığı bölümdür. Birimimizde 2 ses yalıtımlı kabin, 2 Odyometre, 2 Timpanometre ve 1 Rem cihazı bulunmaktadır. İşitme ölçümleri bu cihazlar yardımı ile yapılmaktadır.

Odyometri:İşitmenin değerlendirilmesinde en temel, en önemli ve en sık kullanılan testtir. Ses izolasyonu olan bir kabin içerisinde hastanın 2 kulağının frekans frekans işitme seviyesi ölçülür. Hastanın kulağına farklı şiddetlerde sesler verilerek hastadan buton yardımı veya sözlü olarak sesi duyup duymadığını söylemesi istenir. Hastanın testi doğru anlayıp doğru yanıtlar vermesi hastalığın tanısı ve tedavisi için çok önemlidir.

Konuşma Testleri:Hastanın konuşmayı tanıma ve konuşmayı ayırt etme yeteneklerinin ölçülmesini sağlayan testlerdir. Hastaya farklı ses şiddetlerinde kelimeler okunarak hastanın tekrar etmesi istenir.

Timpanometri:Hastanın dış ve orta kulak sistemlerini tarayarak bir sorun olmadığını bildiren bir testtir. Hastanın hareketsiz ve sessizce beklemesi test için gereklidir.

 

 

            BERA VE DENGE ÜNİTESİ

 Odyometri biriminin yanında yer alan Bera odasında; Bera testi, Oto Akustik Emisyon testi, Vng testi, Vestibüler manevralar ve Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı Referans Merkez işlemleri yapılmaktadır.

 Bera:Çoğunlukla odyometri testinin yapılamadığı durumlarda ( çocuklar, odyometri testinin doğrulanması gibi..)  işitme hassasiyetinin ölçülmesi için kullanılır. Hastanın işitsel sinir sisteminin beyin sapına kadar olan kısmının nörolojik değerlendirilmesinin objektif olarak incelenmesini sağlar. Hassas bir ölçümdür; bu nedenle testin yapılabilmesi için hastanın test esnasında uyur pozisyonda veya hareketsiz olarak durması gerekir. Bunun için hastaya randevu verilerek test zamanı belirlenir. Hastanın uykusuz olarak gelmesi istenir. Test süresi; teste hazırlık, hastanın test esnasında uyku durumuna, hareketsiz durmasına göre değişerek 1 saat veya daha fazla sürebilir.

Otoakustik Emisyon:Hastanın iç kulağının test edilmesini sağlar. Testin yapılabilmesi için hastanın dış ve orta kulağında bir problem olmaması gerekir. Test esnasında hastanın hiç hareket etmemesi ve sessiz durması gerekir.

Videonistagmografi(VNG) : Kulak insanın denge sisteminde önemli bir yer tutar. Denge sistemlerindeki bir bozukluk; baş dönmesi, mide bulantısı vb belirtiler gösterir. Vng testi uzun süreli geçmeyen baş dönmesinin incelenmesi için yapılır. Baş dönmesinin kulak kaynaklı mı yoksa nörolojik bir problemden kaynaklı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Test süresi 30 dakika ile 1 saat arası değişiklik göstermektedir.

 ODYO2.jpg                  ODYO3.jpg

 

            YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMA

Kadın doğum ve çocuk hastalıkları binasında Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında zorunlu olarak yapılması gereken işitme taramasını 3 adet Tarama ABR cihazımız ile yapmaktayız.

Tarama  ABR:Ulusal yenidoğan işitme tarama programı kapsamında her yeni doğan bebeğe yapılması zorunlu olan testtir. Doğumdan sonra ilk 1 hafta içerisinde yapılması gerekmektedir. Doğuştan işitme kaybı olup olmadığının tespit edilmesi ve gereken erken müdahalenin yapılabilmesi için mutlaka her bebeğe yapılması zorunludur. Test esnasında bebeğin uyur durumda olması gerekir.