HEMODİYALİZ ÜNİTESİ
10 Aralık 2020

 

 

       UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

   

      Ünitemizde ; Diyabetes Mellitus (şeker hastalığı), Hiper Tansiyon ,Üriner Sistem ,taş ve enfeksiyonları , İmmün Sistem Hastalıkları ,travma ve zehirlenmeler vb... nedenlerle gelişen Kronik veya Akut Böbrek Yetmezlikli hastalara hemodiyaliz hizmeti verilmektedir.

      Amacımız hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, hastalığa ait komplikasyonları önlemek, var olan komplikasyonları geriletmek, böbrek nakli için uygun olan hastaları nakle uygun durumda tutmaktır. Hastaları böbrek nakil yapan merkezlere koordinasyonunu sağlamak.

      Ünitemizde Öğretim Üyesi Doktor Zelal Adıbelli ( Nefroloji Uzmanı), Doktor Ayla Gökmen Salıcı (Sertifikalı Dahiliye Uzmanı),Doktor Recep Savıran (Sorumlu Diyaliz Hekimi), 6 Sertifikalı Diyaliz Hemşiresi, 5 Diyaliz Teknikeri ,1 Tıbbi Sekreter ve 4 Hizmetli Personel bulunmaktadır.

      Ünitemizde haftada 6 gün 3 seans rutin diyaliz yanında haftada 7 gün 24 saat acil diyaliz yapılmaktadır .Ünitemiz 17+1 cihaz kapasitelidir .Yoğun bakım ünitesindeki böbrek yetmezlikli hastalara haftada 7 gün 24 saat mobil diyaliz hizmeti verilmektedir.