Kan Transfüzyon Merkezi
11 Ocak 2023

UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kan Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Merkezimizde, hastalarımızın kan ve kan ürünü ihtiyaçları, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezinden (Denizli)  sağlanarak, gerekli uygunluk testleri yapıldıktan sonra hastamıza verilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kızılay Kan Merkezinden talep edilen kanlar eğer Kızılay’da bulunamazsa, Transfüzyon merkezimize verilen yetki ile uygun özellikleri taşıyan gönüllü donörlerden (kan bağışçısı) kan alınması sağlanmaktadır.


Transfüzyon Merkezimize gelen kan bağışçıları önce bölüm sekreterimiz tarafından karşılanmakta ve kendilerine “Kan Bağışçısı Bilgilendirilmiş onam formu” verilerek yapılacak işlemler hakkında bilgilendirme yapılır. Ardından “Kan bağışçısı sorgulama formu”  ve “Kan bağışçısı kayıt formu”  ile süreçler kayıt altına alınır. Ardından tansiyon, nabız ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmaktadır. Bu süreçteki aşamalarda kan vermesi için engel bir durumla karşılaşılmadığı takdirde donör adayımızdan gerekli testlerin yapılması için kan örnekleri alınmaktadır.

Kan Bağışçılarına uygulanan testler:

- Kan grubu (Jel Santrifügasyon Yöntemi ile çalışılır)
- Tam kan sayımı (Çok parametreli kan sayımı)
- ELİSA testleri (Tam otomatik analizör ile) HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV
- VDRL/RPR
- Cross-Match (Donör kanının kanı alacak hastaya uygunluğun kanıtlanması için)

Yukarıda belirtilen testler de uygun bulunursa kan bağışçısından hemen kan alınmakta ya da gerekli hastamız için ameliyat tarihinde kan alınmak üzere kendisine randevu verilerek randevu saatinde gelmesi istenmektedir.

Transfüzyon merkezimizde yapılan uygulamalar:

- Kan bağışçısı adaylarının uygunluğunun değerlendirilmesi

- Torbaya tam kan alınması

- Kızılay Kan Merkezinden sağlanan kan ve kan ürünleri ile hastanın uygunluk testlerinin yapılması

- Kan Merkezinden Alınan ve kullanımına gerek duyulmayan kan ve kan ürünlerinin uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi

- Kan ve kan ürünlerinin miad kontrollerinin yapılması

- Transfüzyon verilerinin izlenmesi ve istatistiklerin tutulması


Transfüzyon merkezimizdeki tüm uygulamalar ‘ULUSAL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLAMA, KULLANIM VE KALİTE GÜVENCESİ REHBERİ-2016 ’ ya uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

MİSYON

1- İşbirliği yaptığı merkezlerin, bağışçı, hasta ve yakınlarının memnuniyetini ön planda tutmak

2- Güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastalar için gerekli miktarda, kaliteli ve güvenli kan ve kan bileşenini temin etmek, hazırlamak, saklamak ve dağıtmak

3- Kan transfüzyon merkezinde yürütülen tüm hizmet, işlem ve testlerde kalite gereklerine mutlak ve tam uyum göstermek

3- Sürekli gelişim gösteren ve sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak

VİZYON

 1- Çalışma ve araştırmalarıyla ülkemizdeki kan merkezlerine bilimsel ve teknolojik açıdan önder olmak,

 2- Ulusal bilinilirliğe ulaşmak.

  • IMG_5700.JPG
  • IMG_5698.JPG
  • IMG_5696.JPG
  • _MG_5888.JPG