SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ
10 Aralık 2020

Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayakta ya da yatakta tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözülerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Hastaneye başvuran hastaların sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Hastane Sosyal Hizmet Birimi

 

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir. Sosyal hizmet birimi, başhekime bağlı olarak faaliyet gösterir.

 

Sosyal Hizmet Biriminde;

 

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
 •  Engelli hastalar
 •  Sağlık güvencesi olmayan hastalar    
 • Yoksul hastalar
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar
 •  İnsan ticareti mağduru hastalar 
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar
 • Kronik hastalar
 • Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Adli vakalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.

   

  Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanları Tarafından Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalar

 • Hastayla Psikososyal Görüşme                    
 • Hasta Ailesiyle Psikososyal Çalışma
 • Sosyal İnceleme ve Değerlendirme
 • Ev veya Kuruluş Ziyareti
 • İşyeri Ziyareti
 • Okul Ziyareti
 • Kurum Bakımına Yerleştirme
 • Geçici Barınma Merkezlerine Yerleştirme
 • Ayni ve Nakdi Yardım Sağlama
 • Tedavi Giderleri İçin Kaynak Bulma
 •  Hastalarla Grup Çalışması
 • Hasta Ailesiyle Grup Çalışması
 •  Hasta Eğitimi ve Uğraşı Çalışmaları
 • Hasta Nakil Hizmeti
 •  Hasta Ailesinin Psikososyal Eğitimi
 • Sosyal Etkinlik
 • Diğer Mesleki Müdahaleler

   

  Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ne Nasıl Başvurulur?

 • İlgili branş doktorunun konsültasyon istemi
 • Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi
 • Hastanın doğrudan birime müracaat etmesi ile başvuru sağlanır