Bilimsel Araştırma Formları (AR-GE)
08 Aralık 2023

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU

ÖNEMLİ BİLGİLER

***Lütfen Hastanemiz WEB Sayfasın yer alan Bilimsel Araştırma başlıklı linki takip ediniz. Bu linkte yer alan form ve bilgileri kontrol etmeden çalışmaya başlamayınız.

***Sağlık Bakanlığından gelen resmi yazılar, Ar-Ge Komisyonunda görevli üyelerin görev değişikliği, güncel verilerin gerektirdiği değişiklikler vb. bu sayfada güncellenmiş haliyle yer almaktadır.

1-Bilimsel Araştırmalar için hastanemize yapılacak olan başvurular her ayın 1 ile 15 arası aşağıdaki belirtilen “Bilimsel Araştırma İzinleri İçin Başvuru” basamaklarına uygun şekilde hazırlanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina(Kadın Hastalıkları ve Çocuk) 2. Kat (İş Sağlığı ve Güvenliği ) Ar-Ge Birimine teslim edilmelidir.

2-Hastanemiz Ar-Ge Komisyonu üyelerince incelenen Bilimsel araştırma dosya sonuçları her ayın son haftası ilgili kişilere resmi yazı, telefon, mesaj vb. iletişim kanallarıyla başvuru sahibine bildirilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

***Bilimsel Araştırma başvuru dosyasına konulacak evraklar en üstten başlayarak her form şeffaf dosyaya konularak


DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU.docx

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DETAY FORMU.doc

ARAŞTIRMA ÖN İZİN BELGESİ-3 (1).docx

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU.docx

ARAŞTIRMACILARIN ÖZGEÇMİŞİ


***Çalışma içeriğinin ve yönteminin gerektirdiği durumlarda kullanılmak üzere

       BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU.DOCX

       ÇOCUK HASTALARDA YAPILACAK KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN RIZA BELGESİ.pdf

 İZLENECEK AKIŞ ŞEMASI ;

1-Dilekçe (Bilgisayar ortamında / elle yazılabilir ve ıslak imzalı)

2-Ön İzin Belgesi ( 2(İki) Nüsha ve Eğitim kliniği olmayan birimler için , Ön izin formunda yer alan Eğitim sorumlusu bölümünü Prof. Dr. Ender HÜR İdari sorumlu bölümünü Başhekim  Uzm. Dr. Meryem ÜMİT KURBAN’ a başvuru sahibinin imzalatmış haliyle dosyaya eklenmesi)

3-Bilimsel Araştırma Başvuru Formu.dock(Her sayfa ıslak imzalı ve çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, zaman aralığı vbayrıntılı olarak yazılmış şekilde)

4- Bilimsel Araştırma Başvuru Formu EK .dock (Her sayfa Islak imzalı)

5-Bütçe Formu (Bütçe formunun ayrıntılı olarak doldurulması ve fatura beyan edilene kadar dosyaya profarma faturanın eklenmesi.)

6-Çalışmanın içeriğinde kullanılan Ölçek, Anket, Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu vbformların (Boşluk bırakılan ve ad soyad imza yazan yerler doldurulmuş şekilde)dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

7- Diğer izinler (araştırma konusuna göre ilgili Bakanlık izinleri örn:COVİD-19)
8- Bilimsel araştırmaya başlangıç tarihi kuruma evrak teslim tarihinden en az 2 ay sonrasında olmalıdır.