Misyonumuz
07 Ocak 2021

MİSYONUMUZ:

İnsan yaşamının en önemli değerlerinden olan sağlık kavramını, ekip ruhu içerisinde, tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde  uluslararası düzeyde sunmak.