T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ

Güncelleme Tarihi: 15/11/2021ADI SOYADI: İlker ALAT

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Profesör Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Koroner bypass ve kapak cerrahisi

- Aort anevrizmaları endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Karotis arter hastalıkları cerrahisi

- Periferik arter ve venöz hastalıkların endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Derin ven trombozlarında farmakomekanik tedavi

- Hemodiyaliz amaçlı kataterizasyonlar ve fistül ameliyatları

EĞİTİMİ:

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Çorum Devlet Hastanesi
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Texas Heart Institute, Houston, ABD
- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Aydın KOÇ

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Kardiyak Bypass Cerrahisi
- Kapak Cerrahisi
- Aort Anevrizması ve Diseksiyon Cerrahisi
- Periferik Vasküler Cerrahi
- Aterektomi + Periferik Balon Anjiyoplasti
- Karotis Cerrahisi
- Kalp Nakli ve Yapay Kalp Uygulaması

 EĞİTİMİ:
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Almanya Berlin Heart Yapay Kalp İmplantasyonu ve Kalp Nakli Eğitimi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- Ordu Devlet Hastanesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADI SOYADI:
Barış TUNCER

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Koroner bypass ve kapak cerrahisi

- Aort anevrizmaları endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Karotis arter hastalıkları cerrahisi

- Periferik arter ve venöz hastalıkların endovasküler ve cerrahi tedavisi

- Derin ven trombozlarında farmakomekanik tedavi

EĞİTİMİ:

- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

- İzmir Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Erol BAHTİYAR

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

-

 EĞİTİMİ:
-

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADI SOYADI: Metin GÜLCÜLER

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Periferik arter ve ven hastalıkları ve cerrahisi
- Yara bakımı
- Venöz hastalıkların tedavisi cerrahisi

 

EĞİTİMİ:
- Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- Aksaray Alayhan Sağlık Ocağı
- Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi
- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Murat YANAR

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Periferik arter ve ven hastalıkları ve cerrahisi
- Venöz hastalıkların tedavisi cerrahisi
- Pediatrik Kalp Cerrahisi
- Karotis Cerrahisi

EĞİTİMİ:
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADI SOYADI: Sercan DUMAN

BRANŞI: Kalp ve Damar Cerrahisi

ÜNVANI: Uzman Doktor

TIBBİ İLGİ ve UZMANLIK ALANLARI:

- Kalp ve Damar Cerrahisi

 EĞİTİMİ:
- İstanbul Bakırköy Dr Sadi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
- İzmir Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------