T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Güncelleme Tarihi: 05/01/2021

Onsekiz yaş üzeri eriskin hastaların iç organlarındaki hastalıkları teşhis ve tedavi eden bölüm olan iç hastalıkları (Dahiliye) birimi, hastalıkların erken evrede teşhisinin yanı sıra hastalıklardan nasıl korunmak gerektiğine dair koruyucu bilgilendirmeyi de yapmaktadır. Hastayı olabilecek şikayetlere karşı bilinçlendirme, mevcut hastalıkların tedavi sürecinde yaşanacak olan evreler ve gerekirse farklı birimlere yönlendirme gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Hastanelerin en yoğun bölümlerinden biri olan iç hastalıkları birimi, sıklıkla hastaların hastalık belirtileri nedeniyle başvurdukları bir klinik niteliği taşımaktadır. İç hastalıkları; hipertansiyon, alt ve üst solunum yolu hastalıkları, şeker hastalıkları, tiroid, böbrek, mide, karaciğer ve bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığın teşhisinde ilk başvuru yapılan kliniktir. Hastanın muayene ve tetkikleri sonrasında, hekimin gerekli görüldüğü hallerde hasta Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Romatoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenterohepatololoji ve Tıbbi Onkoloji gibi bu birimin alt dallarına sevk edilebilir.