T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Güncelleme Tarihi: 21/12/2020

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tarihçe

Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Aralık 2016 tarihinde kurulmuştur.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kuruluşundan bugüne dek sağlık hizmeti vermektedir. Halen bir profesör, bir doktor öğretim üyesi, 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman ve bir yan dal uzman doktor ile bu hizmetler sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz dönem III ve IV öğrencilerinin eğitim koordinasyonunda ve tıp eğitimine yönelik olarak görev yapan komisyonlarda aktif olarak görev almakta olup, ayrıca Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan eğitim programına 3 uzman doktorumuz ve bir yan dal uzmanımız eğitmen olarak da destek vermektedir.

Misyonumuz

Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ekibi olarak bilimsel, fonksiyonel, etik, estetik ve entelektüel yani kaliteli eğitim/öğretim ve sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Akademisyen hocalarımız, uzman doktorlarımız ve araştırma görevlilerimiz ile çocuk hastalarımızın tanı ve tedavilerini zamanında ve etkin planlayarak onları sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak için çabalıyoruz.

 

Vizyonumuz

Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü olarak kendimizi gelecekte görmek istediğimiz yer, hem klinik hem de bilimsel çalışmalarımızla çocuk hastalarımızıa daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmektir; Ayrıca bilimsel çalışmalarımız ile toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve dünya literatürüne katkı sağlanmasına öncülük etmek ve yeni tanı/tedavi merkezlerinin kurulması için çalışmak en önemli hedeflerimizdendir.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile İlgili Genel Bilgi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yenidoğan döneminden başlayarak erişkin dönemine kadar (0-18 yaş grubunda) hasta çocuklara polikliniklerde ayaktan; genel pediatri servislerinde, çocuk hematoloji/onkoloji, çocuk nöroloji ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tanı ve tedavisine yönelikhizmetler vermektedir.

 


 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinik katında 7 poliklinik odası, boy-kilo-baş çevresi ölçümü ve kan alma yeri bulunmaktadır.  Uzman doktorlarımız (Uzm. Dr. İsmail Hazır, Uzm. Dr. Recep Erdoğan, Uzm. Dr. Ahmet Kapar, Uzm. Dr. Merve Arı, Uzm. Dr. Cemile Kübra Zeybek, Uzm. Dr. Murat Yılmaz ve çocuk nöroloji Uzm. Dr. Bahar Baysal); bir doktor öğretim üyesi (Prof. Dr. Sema Yılmaz/Çocuk Hematoloji ve Onkoloji) tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir.

çocuk2.jpg

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları süt çocuğu servisinde 10 oda/20 yatak; 8 hemşire ve bir sorumlu hemşire ile büyük çocuk servisinde 11 oda/21 yatak; 7 hemşire ve bir sorumlu hemşire bulunmaktadır. Çocukluk çağı hastalıklarının teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan yoğun bakım ünitesi bir yenidoğan uzmanı, 17 yenidoğan hemşiresi kadrosundan oluşmaktadır. Ünite yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği, gebeliğin 23. haftasından itibaren prematüre doğum ile çoğul gebelik, diyabetik anne bebeği, respiratuar distres sendromu, yenidoğan geçici takipnesi, neonatal sepsis, neonatal hiperbilirubinemi, nekrotizan enterokolit, prematüre apnesi, konjenital diyafram hernisi, persistan pulmoner hipertansiyon, mekonyum aspirasyon sendromlu gibi tanı almış yenidoğan bebeklere sunmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konvansiyonel mekanik ventilatör, sürfaktan tedavisi, fototerapi, parsiyel exchange transfüzyon, umblikal arter ve umblikal ven kateterizasyonu, PICC kateterizasyonu, göğüs tüpü takılması, hasta başı transfontanel USG, uygulanmaktadır. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 6 adet mekanik ventilatör ile bazı cihazlar 2 adet transport ventilatör, 14 adet fototerapi ve bir adet yoğun fototerapi ve 1 adet transkutan bilirubin ölçüm cihazı) bulunmaktadır.  Serviste gerektiğinde bebek transportu için 2 adet transport kuvözü hazırda bulunmaktadır.

İkinci düzey olan yoğun bakım ünitesinin Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi ek binasına taşınma süreci tamamlandığında 3. Düzey yoğun bakım olması planlanmaktadır. Yoğun bakım 20 yataklı olup; ek binaya geçildiğinde 25 yatak kapasitesine kavuşacaktır.

çocuk3.jpg

 

 

Çocuk AcilÜnitesi

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi 23 yataklı olup, 7 doktor ve 17 hemşire hizmet vermektedir.

 

Hekimlerimiz

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji:  Prof. Dr. Sema Yılmaz

Neonatoloji: Dr. Öğ. Üyesi Bora Baysal

Çocuk Nöroloji Uzm. Dr. Bahar Baysal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 

Uzm. Dr. İsmail Hazır

Uzm. Dr. Recep Erdoğan

Uzm. Dr. Ahmet Kapar

Uzm. Dr. Merve Arı

Uzm. Dr. Cemile Kübra Zeybek

Uzm. Dr. Murat Yılmaz

 

Çocuk Acil hekimleri

 

Dr. Sinem Tunçer

Dr. Hüseyin Zora

Dr. Selçuk Seçal

Dr. Soner Güler

Dr. İrem Şahin

Dr. Necati Kavas

Dr. Halil Dağdemir

 

Dış Merkezden nöbete gelen hekimler

Uzm. Dr. Ali Tırtar (Sivaslı DH)

Uzm. Dr. Sercan Aray (Banaz DH)