T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Güncelleme Tarihi: 04/01/2021

Üroloji:Kadın ve erkeklerde böbrekler, idrar yolları, mesane; erkeklerde prostat, penis ve testislerin hastalıkları, infertilite (kısırlık) ve empotans (iktidarsızlık) konularını inceleyen, bu hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.

Kliniğimizde bir profesör, bir Doçent, bir Dr öğretim üyesi ve dört üroloji uzmanı görev yapmaktadır. Kliniğimizde 22 kişilik servisi, taş kırma ünitesi ve lokal işlemlerin yapıldığı gündüz tedavi ünitesi yer almaktadır. Günlük üroloji poliklinik sayımız dörttür.

Üroloji pratiğinde karşılaşılan hastalıklar arasında: idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta (testis)  kanserleri önemli bir yer tutar. Kliniğimizde medikal ve cerrahi tedavisi yapılan hastalıkların bazıları şunlardır;

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH): İlaçla tedavi, cerrahi tedavi (plazmakinetik ile kapalı prostat ameliyatı (TUR), açık prostat ameliyatı)

Prostat Kanseri: İlaçla tedavi, açık radikal prostatektomi

Böbrek Taşı: İlaçla tedavi, ESWL (ses dalgası ile taş kırma) ve cerrahi tedavi (perkutan nefrolitotomi, kapalı böbrek taşı ameliyatı)

Üreter Taşı (İdrar Yolu Taşı): İlaçla tedavi, ESWL (ses dalgası ile taş kırma) ve cerrahi tedavisi (kapalı olarak idrar yollarındaki taşların kırılması)

Mesane Taşları: İlaçla tedavi, perkutan yöntemle taş kırma, açık mesane taşı ameliyatı, endoskopik mesane taşı ameliyatı

Üretral Darlık (İdrar Yolu Daralması): Endoskopik (kapalı darlık ameliyatı), açık darlık ameliyatı (üretroplasti).

Mesane Tümörü (Kanseri): İlaçla tedavi, kapalı (endoskopik) mesane tümörü ameliyatı (TUR), açık mesane tümörü ameliyatı (Radikal sistektomi ve barsaktan mesane yapılması).

Böbrek Tümörü: İlaçla tedavisi, kapalı (laparoskopi) böbrek ameliyatı, açık böbrek ameliyatı (radikal nefrektomi), böbrekteki tümörlü kısmın alınması (Parsiyel nefrektomi).

Testis Tümörü: İlaçla tedavi, testisin tamamen yada tümörlü kısmın alınması(radikal ve parsiyel orşiektomi).

Hidrosel (Yumurtalık Etrafına Su Toplanması): Cerrahi tedavisi

İnfertilite (kısırlık): İlaçla tedavi, cerrahi tedavi (varikoselektomi: mikroskobik ve makroskopik).

İnmemiş Testis

Sünnet

Hipospadias (idrar kanalının farklı yerden açılması)

UP Darlık (Böbrek Kanalı Darlığı): Açık ve kapalı (laparoskopik) ameliyatı.

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu): İlaçla tedavi ve penil protez ameliyatı.

Penis Eğrilik Düzeltme Ameliyatı: Penil plikasyon.

Lokal Sistoskopi (Mesanenin Kamera İle Kontrol Edilmesi): flexible ve rigit sistoskopi.

Üroflowmetri: İdrar hızı ölçümü.

Ürodinami: İdrarın basınç akım ölçümü.

Prostat biyopsi: Ultrason eşliğinde prostat biyopsi, MR kognitif füzyon biyopsi.

Perkütan Nefrostomi: Böbreğe dışardan katater takılması.

İdrar Kaçırması: İlaçla tedavi ve TOT (idrar yolu altına mesh konulması).

VUR (Böbreğe Geri Kaçış): İlaçla tedavi, endoskopik (sting) ve açık ameliyatı (UNC).

Diğer: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, genital siğil koterizasyonu, gece yatak ıslatma (enürezis nokturna) erken boşalma ve ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi gibi hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.